Nieuwsbrief over gezinsondersteuning november 2017  
   
 
 
Heb je problemen met de layout van de nieuwsbrief, klik dan hier.
 
 
 
 
In deze nieuwsbrief:
 
     
 
 
Gezondheid en vaccineren

 • Kind en Gezin volgt de adviezen van de Hoge Gezondheidsraad met betrekking tot de vaccinatie tegen de seizoensgebonden griep 2017-2018. Deze vaccinatie blijft belangrijk voor personen met een risico op complicaties (o.a. zwangere vrouwen, chronisch zieken ouder dan 6 maanden, personen ouder dan 65 jaar,...). Lees het volledige advies en argumentatie op hun website.

top
Huizen van het Kind

 • Via de bevraging 'Een beeld van de Huizen van het Kind' bleek dat verschillende onder hen actief aan de slag zijn om een link te maken met jeugdhulp en omgekeerd. Vanuit Kind en Gezin willen we deze praktijken en ervaringen beter leren kennen. Op basis van bezoeken bij 6 Huizen van het Kind die met deze link exploreren, alsook via input van enkele dialoogtafels, werd een document opgesteld met de bedoeling te inspireren over wat de link zou kunnen zijn. De concepttekst 'De Huizen van het Kind en Integrale Jeugdhulp: een zoektocht naar verbinding via inspirerende praktijkvoorbeelden' vind je hier. Op deze concepttekst is nog zeker feedback mogelijk. Toevoegingen kunnen nog in de komende weken via huizenvanhetkinde@kindengezin.be. Zo kunnen we binnenkort komen tot een goed afgewerkte tekst die de dialoog en dynamiek tussen jeugdhulp en Huizen van het Kind binnen het beleid en de praktijk verder kan bevorderen.

 • Begin juli verscheen de oproep tot het vormen van eerstelijnszones. Lokale besturen, zorg- en welzijnsvoorzieningen en hulp- en zorgverleners worden aangespoord zones af te bakenen met een grootte tussen de 75 000 -125.000 Vlamingen. Op die schaal kan in elke zone de persoon met een zorgnood centraal staan en zorg geïntegreerd worden aangeboden. Een ambitie die de Huizen van het Kind kunnen faciliteren tot over gezinnen met kinderen. Zo kan de samenwerking tussen preventie en curatie, tussen gezondheidszorg- welzijn en sociale zaken het best geoptimaliseerd worden. Vanuit deze visie is gekozen om Huizen van het kind een verplichte partner in het geheel te laten zijn. Meer info op de website van Zorg en Gezondheid.

top
Gezinsondersteuning

 • Zelfstandige moeders hebben na hun bevalling recht op 105 gratis dienstencheques voor hulp in het huishouden. Voortaan hoeven ze daarvoor niet meer zelf een aanvraag in te dienen.
  Het sociaal verzekeringsfonds krijgt een signaal van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen en brengt vrouwelijke zelfstandigen ervan op de hoogte dat ze recht hebben op de dienstencheques. Zelfstandige moeders hoeven alleen te bevestigen dat ze er gebruik van willen maken. Ze kunnen de dienstencheques gebruiken voor hun privésituatie. Informatie vind je hier.
 • Onderzoekers van de Universiteit Antwerpen hebben een gratis app 'KiT' (Keep in Touch) ontwikkeld die de communicatie tussen twee gescheiden partners en hun kinderen vlotter moet doen verlopen.
top
Ontwikkeling

 • Wil je graag leren hoe de leesontwikkeling bij baby's en peuters verloopt en hoe je met hen op een interactieve manier kan voorlezen? Wil je leren hoe je voorlezen kan organiseren binnen je werking en welke boeken geschikt zijn voor jonge kinderen? De Boekstart-vorming bestaat uit 2 modules van telkens 3 uur.
 • EXPOO paste haar themapagina aan om helemaal klaar te zijn voor de Voorleesweek (18-26 november). In vijf filmpjes vind je handige tips en tricks om voor te lezen aan de allerjongsten. Een nieuwe boekenlijst bundelt cultuur sensitieve boeken. Zo komt de wereld binnen via boeken!
 • Seksualiteit maakt ook deel uit van de ontwikkeling van een kind. Kunnen baby's erecties krijgen? En waarom gebruiken peuters graag vieze woorden? Ketnet probeert via de dokter Bea show wekelijks op vrijdag vragen hierover te beantwoorden.
top
Opvoeding

 • Opvoeden is maatwerk. Elk gezin is uniek. Het startschot voor de Week van de Opvoeding (16-23 mei 2018) is gegeven.

 • EXPOO schreef een artikel over opvoedingsondersteuning voor de preventierubriek van het Tijdschrift Klinische Psychologie. Lezen kan via deze link.

 • De drie ouderkoepelverenigingen lanceren een nieuwe brochure 'Pesten aanpakken, wat kunnen ouders doen?'. De brochure richt zich zowel op ouders van gepeste kinderen, van pesters en van omstaanders.
top
Voeding

 • 'Aan tafel in 1-2-3 euro' is een publiek- private samenwerking tussen Colruyt en sociale organisaties in het kader van armoedebestrijding, met als doel gezonde voeding voor iedereen beschikbaar en betaalbaar te maken. Meer info vind je hier.

top
Campagnes

 • Zwangere en recent bevallen vrouwen worden nog steeds het slachtoffer van discriminatie op het werk. Slechts weinig vrouwen durven de discriminatie waarvan ze het slachtoffer zijn te melden. Om deze problematiek aan te pakken lanceert het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen een sensibiliseringscampagne over zwangerschaps- en moederschapsdiscriminatie 'Mama, blijf aan boord!'. Deze campagne wil vrouwen bewust maken van hun rechten en hen aanzetten om contact op te nemen met het Instituut. De campagne maakt gebruik van sociale media, affiches, postkaarten en folders.

 • Op 19 oktober 2017 werd het tweede deel van de campagne 'relaties en scheiding' gelanceerd. Daar waar de campagne in 2016 de nadruk legde op tijd maken voor elkaar, wil de campagne dit jaar relatieproblemen bespreekbaar maken en waar nodig de weg wijzen naar hulp. Via de website 'Tijd voor je relatie' wordt het brede aanbod aan relatieondersteuning in Vlaanderen beter toegankelijk gemaakt. Affiches van de campagne kunnen besteld worden via het bestelloket.
 • Het najaar staat voor het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel in het teken van de bekendmaking van de chatmogelijkheid Nupraatikerover. Afgelopen week maakten ze de aanloop naar hun 'Help ons helpen'-campagne. Deze actie maakt via het veilig Thunderclap-platform gebruik van Facebook en Twitter om Nupraatikerover op 20 november 2017 (Internationale Dag van de Rechten van het Kind) extra onder de aandacht te brengen. Je kan deze actie steunen door mee te doen aan de Thunderclap of door nu alvast ruchtbaarheid te geven aan het initiatief via jullie eigen kanalen: website, facebook, twitter etc. Meer informatie en ook inschrijven kan je via deze link.
top
Oproepen

 • Met de projectoproep 'Music Connects #2' wil het Koningin Mathildefonds originele initiatieven, waarin muziek een centrale plaats kreeg, kwetsbare kinderen met verschillende achtergronden, de kans geven elkaar te ontmoeten, zich te engageren, hun talenten te ontdekken... De oproep richt zich tot alle niet-commerciële Belgische organisaties en heeft tot doel samenwerking tussen actoren uit diverse sectoren aan te moedigen. Meer info vind je hier.

 • Op 20 juli 2017 werd de oproep verstuurd betreffende ‘Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp: investeren in een versterkte jeugdhulp snel en dichtbij onze gezinnen, kinderen en jongeren'. Hierover kwamen heel wat vragen. Een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden is ter beschikking op www.jeugdhulp.be. Basisactoren en -voorzieningen zoals Huizen van het Kind, OCMW's, buurthuizen, brede instap... spelen een cruciale rol omdat de uitbreiding van het aanbod ten dienste moet staan van de lokale noden en snel inzetbaar moet zijn. Heb je als Huis van het Kind een vraag in verband met deze oproep, dan kan je die mailen naar huizenvanhetkind@kindengezin.be. Om de nieuw te ontwikkelen werkwijze rond kinderen, jongeren en gezinnen alle kansen te geven, wordt de deadline voor de indiening van fase 1 van het voorstel verschoven met één maand, van 15 november naar 15 december 2017.

top
Agenda

 • Netwerkmomenten Roadmap Huizen van het Kind

 • Boenk! De beurs voor ontmoeten, ervaren en netwerken in de kinderopvang
  Datum - 18 november 2017
  Locatie - De Spil cultuurcentrum Roeselare, Hippoliet Spilleboutdreef 1
  Inkom gratis
  Info

 • Studiedag 'Gedragen zwanger en bevallen' - Kraamzorg bij ouders met een beperking
  Organisator – Kraamzorg ‘De Wieg' en Familiezorg West-Vlaanderen
  Datum - 27 november 2017
  Locatie - Cultuurcentrum Ridefort, Sportstraat 2, 8020 Ruddervoorde
  Info en inschrijven

 • Studiedag rechten in de jeugdhulp
  Organisator - Departement Volksgezondheid, Welzijn en Gezin
  Datum - 1 december 2017
  Locatie - Hoger Instituur voor Gezinswetenschappen, Huart Hamoirlaan 136, 1030 Brussel
  Inschrijven en info (tot 23/11)

 • EXPOO-congres 'Elk gezin telt'
  Datum - 7 december
  Locatie - Koningin Elisabethzaal, Antwerpen
  Inschrijven

 • De Stressweg - verteltheater en boekvoorstelling door mensen met armoede-ervaring over sterkere hulpverleningsgesprekken!
  Organisator - De Zuidpoort
  Datum - 22 december 2017 om 15u en 19u30
  Locatie - NTGent Arcatheater, Sint Widostraat 4 9000 Gent
  Info en tickets

 • Save the date (2018)

  • Sociaalwerkconferentie
   Organisator - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de drie Vlaamse Masteropleidingen Sociaal Werk en de Vlaamse Opleidingen Sociaal Werk.
   Datum - 24 mei 2018
   Locatie - The Egg, Barastraat 175, 1070 Brussel
   Info

  • Aankondiging Studiedag 'Scoren in samenspel' na 5 jaar opleiding Pedagogie van het jonge kind en opleiding Kleuteronderwijs.
   Doelgroep - Kinderopvang, Gezinsondersteuning en Kleuteronderwijs
   Organisator - ArteveldeHogeschool
   Datum - 7 juni 2018
   Locatie - Ghelamco Arena

top
 
 
 


 
 
  Naar de website