Nieuwsbrief over gezinsondersteuning oktober 2017  
   
 
 
Heb je problemen met de layout van de nieuwsbrief, klik dan hier.
 
 
 
 
In deze nieuwsbrief:
 
     
 
 
Oproep

 • Kind en Gezin wil werk maken van een database voor producers en castingverantwoordelijken die een borstvoedende mama in hun productie willen. De hoop is dat borstvoeding geven zo een betere plek krijgt in de populaire beeldcultuur. Bekijk en deel onze campagnefilm op Instagram, Facebook, Twitter, ... via #borstfiguranten #kindengezin. Wil je zelf borstfigurant worden of ken je iemand, ga dan naar www.borstfiguranten.be. Meer informatie over het project vind je hier.

top
Gezondheid en vaccineren

 • Wat eet je beter wat meer en wat minder? Moet je echt elke dag bewegen? Het Vlaams Instituut Gezond Leven lanceerde een nieuwe Voedingsdriehoek en een Bewegingsdriehoek. Beide modellen zijn de opvolgers van de Actieve voedingsdriehoek. Voeding enerzijds en beweging en sedentair gedrag (lang stilzitten) anderzijds worden nu in twee aparte figuren afgebeeld.

 • De Hoge Gezondheidsraad bracht een advies uit over de vaccinatie tegen de seizoensgriep 2017-2018. Kind en Gezin blijft de vaccinatie van zwangere vrouwen aanbevelen. Bovendien wordt de vaccinatie systematisch aanbevolen voor ouders en alle huisgenoten van kinderen jonger dan 6 maanden. Jonge zuigelingen zijn een kwetsbare groep voor griepinfectie en kunnen zelf niet gevaccineerd worden. Bovendien wordt de zorg voor jonge zuigelingen erg moeilijk en zwaar als de ouders of andere personen die voor de baby zorgen zelf griep hebben. Voor een voorschrift en toediening kunnen ze bij de huisarts terecht.

 • Kind en Gezin wil naast de griepvaccinatie ook de kinkhoestvaccinatie bij volwassen onder de aandacht brengen. Het is aanbevolen om je tegen kinkhoest te vaccineren als je in contact komt baby’s die nog niet gevaccineerd werden. Zelfs als je in het verleden als kind volledig werd gevaccineerd, is de vaccinatie aanbevolen omdat de antistoffen tegen kinkhoest dalen en verdwijnen 5 tot 10 jaar na de laatste kinkhoestvaccinatie. De vaccinatie tegen kinkhoest mag gelijktijdig met het griepvaccin gegeven worden.

 • Sinds 2013 test Kind en Gezin de ogen van alle kinderen van 12 en 24 maanden. Deze oogtest is gratis, veilig, pijnloos en kindvriendelijk. De meeste factoren die aanleiding geven tot een 'lui' oog en enkele ernstige oogafwijkingen kunnen hierdoor vroeg worden opgespoord. Na 5 jaar screening is er een verdubbeling (van 1,9 % naar 3,7 %) van het aantal 3-jarigen dat bij het eerste CLB-bezoek al een bril draagt. De cijfers bewijzen dat onze vroege screenings helpen. Hoe vroeger een lui oog wordt opgespoord, hoe vroeger een behandeling kan worden opgestart.

top
Huizen van het Kind

 • De Huizen van het Kind hebben het potentieel om (verder) uit te groeien tot laagdrempelige basisvoorzieningen. Het was van bij de start de bedoeling om in en via de Huizen van het Kind terecht te kunnen voor alles wat met opvoeden en opgroeien te maken heeft. Met de roadmap Huizen van het Kind willen we tonen wat het kan betekenen om de Huizen van het Kind verder te laten uitgroeien tot die laagdrempelige basisvoorzieningen, welke linken er nog gelegd, versterkt, meer gedeeld kunnen worden. Het is een document in wording dat in het najaar 2017 en ook in 2018 verdere uitwerking, concretisering en verfijning krijgt.
top
Taalontwikkeling

 • Groeimee.be heeft een nieuwe voorleesblog als opwarmertje voor de Voorleesweek (18-26 november).
top
Veiligheid

 • De herfst is gearriveerd en meteen ook de bloei van een grote variatie aan paddenstoelen. Daaronder bevinden zich een aantal giftige, zelfs dodelijke exemplaren. Het Antigifcentrum kreeg vorig jaar heel wat telefoontjes. Het grootste aantal oproepen gaat over nieuwsgierige kinderen, jonger dan vier jaar, die per ongeluk een stukje paddenstoel hebben gegeten.

 • Volgens een onderzoek van Testaankoop bieden niet alle fietshelmen voldoende bescherming. Let wel: Elke helm, hoe die ook scoort in de test, is nog altijd beter dan geen helm. Wil je een nieuwe kopen, kijk dan zeker na of hij goed aansluit op het hoofd en ook de slapen van je kind beschermt. Hier vind je tips rond veilig vervoer.

top
Partners

top
Campagnes

 • Van 1 tot 7 oktober is er opnieuw de week van de borstvoeding met als thema 'Borstvoeding, al eens over nagedacht?'. Kind en Gezin ondersteunt deze campagne. Het thema moedigt toekomstige moeders aan om al tijdens de zwangerschap na te denken over borstvoeding. In het licht van de verkorte ligduur wordt er gefocust op het belang van prenatale voorbereiding op het geven van borstvoeding.
 • Nogal wat Vlamingen kampen met misvattingen over seksualiteit. Op 20 september lanceerde Sensoa een campagne om hardnekkige seksmythes te ontkrachten. Meer info vind je hier.
 • Op 17 oktober is het de 30e 'Werelddag van Verzet tegen Armoede'. Wereldwijd komen op deze dag mensen samen om eraan te herinneren dat armoede een schending van de mensenrechten is.
top
Projecten

 • De Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) hielden op 7 september een infosessie omtrent de KOALA-oproep (Kind- en Ouderactiviteiten voor Lokale Armoedebestrijding). Alle vragen en antwoorden die aan bod kwamen vind je hier terug. Tot 15 oktober kan een projectaanvraag ingediend worden via KOALA@kindengezin.be.
top
Agenda

 • Studiedag 'Preventief onderzoek naar gezondheidsrisico's bij zuigelingen': waarom en waartoe?
  Organisator: Kind en Gezin
  Doelgroep: artsen en verpleegkundigen werkzaam in de preventie
  Datum: 20 oktober 2017
  Locatie: VAC Gent, Koningin Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent
  Vooraf inschrijven is noodzakelijk.
  Meer info te bekomen bij birgit.duytschaever@kindengezin.be

 • Lunchsessie - Introductie tot de schuldenproblematiek
  Organisator: Vlaams Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en het Vlaamse Centrum Schuldenlast
  datum: 23 oktober 2017 (12u30-14u30)
  Locatie: Auditorium, Ellipsgebouw, Brussel Noord
  inschrijven noodzakelijk

 • Research on Stage 'Dees geloofde ni'
  Levensbeschouwelijke diversiteit integreren in de klas
  Organisator: Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi)
  Datum: 26 oktober 2017
  Locatie: Koninklijke Bibliotheek, Kunstberg, 1000 Brussel
  Inschrijven via mail kathy.vlieghe@keki.be

 • Studiedag pleegzorg – Gehechtheid en perspectiefbepaling
  Organisator: VUB en Agentschap Jongerenwelzijn
  Datum: 10 november 2017
  Locatie: VUB, pleinlaan 2, 1050 Brussel

 • Werken met groepen binnen de Preventieve Gezinsondersteuning – groepsdynamica
  Organisator: EXPOO
  Datum: 10 november 2017
  Locatie: Kind en Gezin Academie, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel
  Inschrijven noodzakelijk

 • 10de EXPOO-congres 'Elk gezin telt'
  Organisator: EXPOO
  Datum: 7 december 2017
  inschrijvingen starten op 15 oktober

top
 
 
 


 
 
  Naar de website