Nieuwsbrief over gezinsondersteuning september 2017  
   
 
 
Heb je problemen met de layout van de nieuwsbrief, klik dan hier.
 
 
 
 
In deze nieuwsbrief:
 
     
 
 
Onze dienstverlening

 • Perfect ouderschap bestaat niet, of toch niet altijd. Ouders worstelen vaak met hoge verwachtingen en sociale druk om perfectie na te streven. Hulp vragen is nog te vaak een taboe. Daarom zijn er de Kraamkaartjes, een leuke en laagdrempelige manier om hulp te vragen zoals even boodschappen doen, eten maken of een klusje in huis,... Bestel ze gratis.
 • Veerle Peetermans, schrijftherapeut, gaf de hele zomer therapie aan kinderen die moeite hebben met schrijven omdat ze te veel bezig zijn met beeldschermen. Daardoor is hun motoriek veranderd. Stimuleer de fijne motoriek van je kind voor een beter schrift. Hoe? Tips op de website van Kind en Gezin.
top
Gezondheid en vaccineren

 • Begin augustus kwamen er berichten over Fipronilbesmetting in eieren met mogelijks gezondheidsrisico. Wie vragen heeft over de Fipronilbesmetting in eieren kan de recentste informatie terugvinden op de website van het Federaal Voedselagentschap. Er is ook een callcenter voor vragen: 0800 13 550
top
Huizen van het Kind

 • Op 8 juni 2017 organiseerde EXPOO met haar partners een uitwisselingsmoment voor de Huizen van het Kind met als thema 'Samen verder bouwen aan de Huizen van het Kind'. Tijdens deze dag wisselden meer dan 150 medewerkers ervaringen uit. Presentaties en verslag zijn beschikbaar.
top
Opvoeding

 • Op zoek naar informatie over opvoeden? Op Groeimee.be vind je een nieuw dossier over 'Fantasie bij kinderen'.
top
Pleegzorg

 • Het federaal parlement heeft een wetsvoorstel dat de rechten en plichten van pleegouders regelt, goedgekeurd. Een volwaardig statuut moet ervoor zorgen dat pleegouders vrij zijn om alledaagse beslissingen te nemen of kunnen optreden in dringende medische situaties. Pleegouders krijgen ook het recht om contact te houden met hun pleegkinderen wanneer zij terugkeren naar huis. De nieuwe wet treedt in werking op 1 september 2017. Meer informatie kan je terug vinden op de website van Pleegzorg Vlaanderen
top
Taalontwikkeling

 • De Vlaamse overheid zorgt ervoor dat vanaf 1 januari 2018 deelname aan Boekstart voor elke gemeente betaalbaar wordt. Boekstart wordt georganiseerd samen met de bibliotheek, het Huis van het Kind, de kinderopvang en andere partners die werken voor en met kinderen van 0 tot 3 jaar. Meer informatie kan je verkrijgen op de provinciale infomomenten.
 • De Gesprekswijzer is een tool voor de aanpak van een gesprek met anderstaligen en terug te vinden op het leerportaal van Kind en Gezin.
top
Voeding

 • In juni 2017 lanceerde de firma Rontis een gamma zuigelingenvoedingen op de Belgische markt. Momenteel zijn de standaardvoedingen Rontamil 1 en 2 Complete in de apotheek verkrijgbaar. Het zijn 2 standaardvoedingen die voldoen aan de geldende Europese en Belgische regelgeving en mogen gegeven worden aan jonge kinderen.

 • Je kind vegetarisch of veganistisch opvoeden? Het is soms moeilijk om een evenwichtige balans te bereiken als je alle dierlijke producten weglaat. Kinderen zijn nog volop in ontwikkeling en hebben proteïnen en vitamines nodig. Op de website van Kind en Gezin vind je extra tips en info over voeding.

top
Vluchtelingen

 • Wil je als hulpverlener, onthaalmedewerker, vrijwilliger... vluchtelingen helpen of wegwijs maken? Surf naar de website van de Provincie Oost-Vlaanderen voor een bundeling van relevante informatie en doorverwijstips.
top
Campagnes

 • Van 13 tot 17 november wordt de actieweek 'Woon gezond, samen naar een rookvrij huis' hernomen.
  De actieweek zal opnieuw samenvallen met de sensibiliseringscampagne 'Binnen roken is nooit oké' van Kom op tegen Kanker. De campagne bestaat uit televisiespots op Eén en VTM, advertenties op Facebook en een informatiefolder voor rokende ouders.

 • Op 7 augustus ging de Vlaamse Stichting Verkeersveiligheid van start met een campagne rond veilig gebruik van kinderzitjes in de auto. Slechts 1 op 2 ouders controleert of zijn kind correct zit vastgeklikt in de auto.
  Voor deze campagne werd een brochure ontwikkeld voor ouders met tips voor een veiliger verkeer. Meer info over de campagne kan je vinden op de website van de Stichting Verkeersveiligheid.

top
Projecten

 • Op 20 juli werd door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Gezin en het Aansturingscomité Jeugdhulp een oproep verspreid ter versterking van de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp.
  Via samenwerking, samenwerkingsverbanden en middelen voor bijkomend aanbod wil men een snel en flexibel optreden en de aanpak 'één plan voor één gezin' op de kaart zetten. Hiervoor moet worden verder gebouwd op het lokaal sociaal beleid en op bestaande lokale en regionale initiatieven. Op 25 september nodigen minister Vandeurzen en de leidend ambtenaren geïnteresseerden uit voor een toelichtingsmoment rond de beleidsintenties in het Herman Teirlinckgebouw in Brussel. Inschrijven hiervoor is noodzakelijk. Daarnaast zullen ook regionale informatiemomenten worden opgezet telkens van 9u30 tot 13u. De data en locaties zijn reeds bekend en terug te vinden in onze rubriek 'agenda'.
 • In onze vorige nieuwsbrief vermeldden we reeds de subsidieoproep Koala. Voor deze oproep zijn 2 belangrijke aanvullingen beschikbaar. Een aanvraag zal pas ontvankelijk zijn als ook het addendum met extra en noodzakelijke informatie ingevuld wordt door de organisator van de ouder-kind activiteiten. Daarnaast wordt er een lijst ter beschikking gesteld van gemeenten en steden die twee aanvragen kunnen indienen. Deze documenten alsook alle andere info en veel gestelde vragen over de oproep vind je hier terug.
top
Agenda

 • Regionale informatiemomenten bij de oproep tot versterking van de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp
  o Oost-Vlaanderen: 27/09/2017 in het Vlaams Administratief Centrum Gent
  o Antwerpen: 03/10/2017 in het Huis van de sport
  o Limburg: 11/10/2017 in het Vlaams Administratief Centrum Hasselt
  o Brussel: 16/10/2017 in het Vlaams Administratief Centrum Brussel
  o Vlaams-Brabant: 18/10/2017 in het Vlaams Administratief Centrum Leuven
  o West-Vlaanderen: 20/10/2017 in het Provinciehuis Boeverbos Brugge

 • Voor huisartsen: Seminarie medische aspecten van vrouwelijke genitale verminking
  Organisator: GAMS
  Datum: 3 oktober 2017
  Locatie: UMC Sint-Pieter, Brussel
  Inschrijven via info@gams.be

 • Studiedag 'Hoe hoop de GGZ doet (her)leven'
  Organisator: Agentschap Jongerenwelzijn
  Datum: 10 oktober 2017

 • Vorming methodiekendoos 'Ouders in Huis' en 'Kids in Huis' voor de Huizen van het Kind
  Organisator: EXPOO
  Datum: 13 oktober 2017
  Inschrijving en info

 • Research on Stage - Levensbeschouwelijke diversiteit integreren in de klas
  Organisator: Kenniscentrum Kinderrechten KeKi
  Datum: 26 oktober 2017

 • Studiedag pleegzorg - 'Gehechtheid en perspectiefbepaling'
  Organisator: VUB en Agentschap Jongerenwelzijn
  Datum: 10 november 2017

 • Aankondiging studiedag 'Samen lukt het beter- Ouderparticipatie op neonatologie'.
  Organisator: VVOC
  Datum: 17 november 2017
  Locatie: Leuven
  Vanaf half september kan u inschrijven via www.vvoc.be

 • Aankondiging Studiedag 'Een krachtige GGZ met families', beleid, visies en goede praktijken
  Organisator: Familieplatform Geestelijke Gezondheidszorg
  Datum: 24 november 2017
  Meer info

 • Vormingsaanbod Bind-Kracht najaar 2017
  'Armoede en Kunst en cultuur'
  'Krachtgericht verkennen bij een warm onthaal'
  'Krachtgerichte hulpverlening'

top
 
 
 


 
 
  Naar de website