Nieuwsbrief over gezinsondersteuning februari 2018  
   
 
 
Heb je problemen met de layout van de nieuwsbrief, klik dan hier.
 
 
 
 
In deze nieuwsbrief:
 
     
 
 
Onze dienstverlening

  • Stephanie, gezinsondersteuner bij Kind en Gezin, ondersteunt gezinnen in kwetsbare situaties. Ze geeft door wat ze uit haar eigen ervaring in moeilijke situaties leerde. Haar koppigheid, haar netwerk en haar betekenis voor anderen hebben haar gered, vertelt ze in Visie.
  • Volg deze week Annelies die werkt bij het expertisecentrum opvoedingsondersteuning (EXPOO) als Vlaamse Ambtenaar op Instagram. EXPOO is een team binnen Kind en Gezin.
top
Gezinsondersteuning

  • Slachtoffers of getuigen van een misdrijf en hun nabestaanden of vrienden kunnen voortaan terecht op www.slachtofferzorg.be. Deze website biedt hen informatie op juridisch, praktisch en emotioneel vlak.
  • In het kader van het kleuteractieplan publiceerde het Agentschap voor Onderwijsdiensten een cijferrapport op gemeenteniveau over het aantal kleuters dat (on)voldoende aanwezig was voor het schooljaar 2016-2017. Alle scholen ontvingen het kleuterparticipatierapport om hen te informeren over het aanwezigheidsritme van elke kleuter zodat zij een zicht houden op de groep van kleuters die mogelijk te weinig aanwezig is.
top
Ontwikkeling

  • Kinderen met gehoorverlies hebben een verhoogd risico op problemen in het evenwichtsorgaan. Een goed evenwicht is nochtans belangrijk voor hun motorische ontwikkeling. Hoe groot het probleem is en hoe men best tot een vroegtijdige diagnose kan komen om de impact te beperken, is niet geweten. Vestibular Infant Screening-Flanders (VIS) wil een antwoord op deze vragen. Vanaf juni 2018 zullen daarom kinderen, waarbij het gehoorverlies werd bevestigd na de gehoortest van Kind en Gezin, op 6 maanden getest worden op afwijkingen van het evenwichtsorgaan.
  • Met de steun van Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz kunnen alle gemeenten in Vlaanderen en Brussel nu voordelig instappen in het Boekstart-programma. Zo zullen in de loop van 2018 steeds meer jonge gezinnen via Boekstart de kans krijgen om kennis te maken met boeken en de bibliotheek.
top
Oproep

  • De overgang van partnerschap naar ouderschap vraagt veel van ouders. Hogeschool Leiden ontwikkelde een aanbod dat inzet op een positieve samenwerkingsrelatie tussen partners als basis voor sterk ouderschap. EXPOO zoekt 14 professionals om het programma Ouderteam.nu uit te testen in Vlaanderen in 2018.
  • Het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen biedt ondersteuning aan Huizen van het Kind, inloopteams, opvangvoorzieningen enz. Zij zijn op zoek naar thema's waarvoor deze teams bijkomende input kunnen gebruiken, bv. behoeften van ouders in kaart brengen, werkvormen of thema's verkennen of toegankelijkheid versterken. Stuur suggesties tegen 16 april 2018 naar kristien.nys@odisee.be.
top
Agenda

top
 
 
 


 
 
  Naar de website