Nieuwsbrief over gezinsondersteuning juli 2018  
   
 
 
Heb je problemen met de layout van de nieuwsbrief, klik dan hier.
 
 
 
 
In deze nieuwsbrief:
 
     
 
 
Onze dienstverlening

 • Hoe stellen kinderen het in Vlaanderen? De jaarlijkse publicatie 'Kind in Vlaanderen' vormt een basis om evoluties in de leefsituatie van kinderen te monitoren. Kind en Gezin wil zo de maatschappelijke aandacht voor kinderen en hun kansen verhogen. Ook het jaarverslag van Kind en Gezin staat online. 9 verhalen over de brede ondersteuning van Kind en Gezin plaatsen de daaraan gekoppelde kerncijfers in perspectief.
 • In 2017 daalde het geboortecijfer met 2,2%. Voor het eerst werden er minder kinderen geboren bij vrouwen tussen 25 en 30 jaar dan tussen 30 en 35 jaar.
 • De kansarmoede-index 2017 voor het Vlaamse Gewest bedraagt 13,76% en ligt daarmee 0,94 procentpunt hoger dan die van 2016. De kansarmoede-index van Kind en Gezin wordt geregistreerd bij geboorte en geeft aan hoeveel procent van de kinderen tussen 0 en 3 jaar in een situatie van kansarmoede opgroeit.
 • Onze flyer 'Somberheid na de bevalling' kreeg een nieuwe lay-out. Het positief beeld op de cover wil de flyer meer laagdrempelig maken. De flyer is beschikbaar in 12 talen.
top
Opvoeding

 • Buitenspelen, waar is dat eigenlijk goed voor? Waarom is het belangrijk dat kinderen, samen met anderen, volop buiten kunnen spelen op straat of op pleintjes? De nieuwe poster van Kind & Samenleving brengt dat in beeld.
top
Huizen van het Kind

 • Kind en Gezin, EXPOO en vzw Publiq bieden elk Huis van het Kind de mogelijkheid een UiT-kalender op maat te implementeren op hun website. Zo zullen gezinnen nog makkelijker de weg vinden naar het aanbod van het Huis van het Kind en partners. De instap is volledig gratis!
 • Elk Huis van het Kind heeft wel toekomstdromen. De roadmap laat je toe om je weg uit te stippelen en in kaart te brengen waar jullie acties de komende tijd liggen. De roadmap en ander inspirerend materiaal vind je op de EXPOO website.

top
Jeugdhulp


top
Kinderopvang

top
Leren

 • Bind-Kracht wil hulpverleners en begeleiders ondersteunen en versterken in het krachtgericht werken met mensen in armoede via onderzoek, methodiekontwikkeling, vorming en dialoog. Hun vormingsaanbod voor het najaar staat nu online.
top
Oproep

 • Het Kinderrechtencommissariaat, de Délégué général aux droits de l'enfant, DGDE en Plan International België organiseren op 17 november 2018 de tweede Belgische Kinderrechtenprijs. Dit jaar zal de prijs gaan naar een Nederlandstalig initiatief dat op een bijzondere wijze kinderrechten verdedigt.
 • Voor het congres van 4 december 2018 is EXPOO op zoek naar inspirerende praktijken rond verbindend samenwerken, impact en meerwaarde, participatie van gezinnen of co-creaties en geïntegreerd werken.
top
Agenda

 • Rots & Water training (opleiding weerbaarheidstraining voor kinderen van 5 tot 18 jaar)
  Organisator: EXPOO i.s.m. Rots en Waterinstituut NL/Gadaku Instituut
  Datum: 5, 6 en 7 september
  Locatie: Brussel
 • KIDDOdag 'Klein_Kunst'
  Organisator: Departement Cultuur, Jeugd en Media, in samenwerking met Kind en Gezin, VBJK, VCOK, stad Leuven
  Datum: 5 oktober 2018
  Locatie: Leuven
 • Seminarie 'Een warme transitie naar de kleuterklas'
  Organisator: ambtelijke werkgroep transitie van de Vlaamse Overheid
  Datum: 11 en 12 oktober 2018
  Locatie: Ronse en Geraardsbergen
 • Save the date 'Sinterklaassymposium voor artsen 'Kijk wat ik kan!' Over ontwikkeling opvolgen, interpreteren en stimuleren'
  Organisator: Kind en Gezin
  Datum: 7 december 2018
  Locatie: Brussel
top
Wij gaan er even uit.
Je kan de volgende nieuwsbrief over preventieve gezinsondersteuning
begin september verwachten!
Fijne vakantie!
top
 
 
 


 
 
  Naar de website