Nieuwsbrief over gezinsondersteuning juni 2018  
   
 
 
Heb je problemen met de layout van de nieuwsbrief, klik dan hier.
 
 
 
 
In deze nieuwsbrief:
 
     
 
 
Onze dienstverlening

 • Sinds 2013 kijkt Kind en Gezin in Vlaanderen en Brussel de ogen na van alle kinderen op afwijkingen die op termijn kunnen leiden tot een lui oog. De apparaten die Kind en Gezin daarvoor tot nog toe gebruikte, waren aan vervanging toe. Binnenkort zal de oogscreening bij jonge kinderen via een app op een smartphone gebeuren. Kind en Gezin is de eerste Europese gebruiker van deze technologie die in Amerika werd ontwikkeld.
 • Een nieuwe reeks van dynamische grafieken is beschikbaar op de Kind en Gezin-website, gebaseerd op cijfers over oogscreening, gehoorscreening, prematuriteit, startvoeding en voeding dag 6. Iedereen kan er gegevens op maat opvragen voor het jaar of gebied waar hij/zij in geïnteresseerd is.
 • Kind en Gezin viert dit jaar 20 jaar gehoorscreening op basis van technologie die hersenactiviteit meet via geluidsprikkels.
top
Gezinsondersteuning

 • Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen wil met de rondzendbrief ‘Zorggarantie bij uithuisplaatsing van jonge kinderen in Vlaanderen' een kader creëren voor alle situaties van uithuisgeplaatste jonge kinderen. De rondzendbrief is de start van een traject naar snelle en kwaliteitsvolle opvang voor alle jonge kinderen die er nood aan hebben. Hiervoor streven we naar een versterkte en efficiënte samenwerking. Dit gaat gepaard met extra recurrent budget in de jeugdhulp dat flexibel en op maat van de cliënt kan ingezet worden.
 • Op 24 april brachten Kind en Gezin, VVSG en gaststad Mechelen diverse sectoren samen op de conferentie Jong in de buurt. De conferentie bood inspiratie om aan de slag te gaan rond een gezinsbeleid dat verschillende levensdomeinen van kinderen en gezinnen verbindt. Lees meer in de congrespublicatie of bekijk de presentaties.
 • Het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin nam in 2016 de gezinsenquête af bij meer dan 2500 gezinnen. Er werden vragen gesteld over de samenstelling en vorming van het gezin, de combinatie werk-zorg-gezin, de relatie, ...De resultaten zijn nu geanalyseerd.

top
Gezondheid

 • Op 28 mei is de campagne 'Generatie Rookvrij' gelanceerd. Generatie Rookvrij is een project van 9 organisaties dat ijvert voor het opgroeien van kinderen in een rookvrije omgeving en een samenleving wil creëren waarin niemand nog (over)lijdt aan de gevolgen van roken en meeroken.
 • De Vlaamse regering verbiedt roken (ook e-sigaretten) in de auto in bijzijn van kinderen tot 16 jaar. Roken in de auto veroorzaakt tot 25 keer hogere concentraties aan kankerverwekkende stoffen dan roken in huis. Meeroken is ongezond voor iedereen, maar kinderen zijn extra gevoelig.
top
Huizen van het Kind

 • Kind en Gezin wil de Huizen van het Kind extra ondersteunen om hun lokaal aanbod naar gezinnen bekend te maken. Daarom sloten we een overkoepelende overeenkomst met Publiq, gekend van de 'Uit in Vlaanderen'-toepassing. De Huizen van het Kind kunnen nu intekenen voor een eigen Online UiT-agenda en kiezen uit 3 mogelijke formats.
top
Opvoeding

 • De Week van de Opvoeding was opnieuw een succes. Dit blijkt uit de blogs van Dalilla Hermans en Bruno Vanobbergen, ruime persaandacht, hippe tattoos en heel wat lokale initiatieven, zoals workshops, lezingen, picknicks, enz.
top
Oproep

 • Minister van jeugd Sven Gatz lanceert een projectoproep in functie van het Masterplan 'Diversiteit in/en het jeugdwerk' over sociale integratie. Er kan tot en met 15 juli ingediend worden.
top
Agenda

top
 
 
 


 
 
  Naar de website