Nieuwsbrief over gezinsondersteuning maart 2018  
   
 
 
Heb je problemen met de layout van de nieuwsbrief, klik dan hier.
 
 
 
 
In deze nieuwsbrief:
 
     
 
 
Onze dienstverlening

 • Gisteren is de subsidieoproep voor de Huizen van het Kind gelanceerd. De middelen zijn toereikend om vanaf 2019 ieder kwalitatief Huis van het Kind in Vlaanderen en Brussel een jaarlijkse subsidie toe te kennen voor hun volledige werkingsgebied.
 • Ouders kunnen sinds kort online de samenvatting van het medisch dossier van Kind en Gezin van hun kinderen raadplegen via de Patient Health Viewer. De samenvatting bevat de gegevens die de verpleegkundige of arts noteerde tijdens hun consult: resultaten van tests en onderzoeken (bv. gehoor, ontwikkeling, zicht,...) en groeicurves. Na elk consult is er een nieuwe samenvatting beschikbaar. Ook de huisarts, kinderarts en ziekenhuisspecialisten kunnen die raadplegen nadat ouders hun toestemming hebben gegeven om de gegevens te delen. Wanneer een kind 3 jaar wordt, kan ook het CLB deze gegevens bekijken.
 • Kind en Gezin leverde al heel wat inspanningen om de pedagogische kwaliteit in de kinderopvang te meten en te bevorderen, waaronder MeMoQ. Vanaf 1 april 2018 is de pedagogische norm van toepassing. Zorginspectie zal nagaan of deze norm wordt gehaald met het MeMoQ-monitoringsinstrument.
top
Gezinsondersteuning

 • Weliswaar, het vakmagazine van de Vlaamse overheid voor de welzijns- en gezondheidssector, bracht in februari 2018 een dossier over hulp aan gezinnen. Daarin lees je meer over o.a. de Huizen van het Kind en het MeMoQ-project.
 • Het campagnebeeld van de Week van de Opvoeding wordt op 8 maart verwacht. Hou zeker de Facebook-pagina van EXPOO in het oog en abonneer je op de nieuwsbrief van de Week van de Opvoeding via www.expoo.be.
 • Huiselijk geweld blijft vaak goed verborgen. De artsenvereniging Domus Medica heeft op vraag van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen een digitale tool ontwikkeld die artsen de signalen van partnergeweld, kinder- of oudermishandeling beter moet leren herkennen en op een niet-oordelende manier ter sprake brengen.
top
Jeugdhulp

 • In het kader van de oproep rond meer samenwerking en capaciteit in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp gaf het Aansturingscomité Jeugdhulp twaalf regionale samenwerkingsverbanden groen licht om samen afspraken te maken om kinderen, jongeren en gezinnen beter te ondersteunen. Deze 12 samenwerkingsverbanden bestaan uit een 500-tal organisaties en diensten uit het welzijns- en het onderwijslandschap en lokale besturen. Na verdere voorbereiding zullen in het najaar de eerste extra gezinnen effectief geholpen kunnen worden.
top
Ontwikkeling

 • Speelbank.be is een online databank met speelactiviteiten en -tips die kinderbegeleiders aanzet om spelenderwijs in te zetten op de ontwikkeling van baby's en peuters. Die databank is toegankelijk in ruil voor een ingediende speelactiviteit. Speelbank.be wordt nu uitgebreid naar kinderen van 3-6 jaar.
top
Veiligheid

top
Publicaties

top
Oproepen

 • Met de projectoproep 'Tienervriendelijk beleid in kleinere steden en verstedelijkte gemeenten' wil Kind & Samenleving 4 participatieprocessen met een groep tieners begeleiden. Gemeenten en jeugd(welzijns)organisaties die tieners (12 à 16 jaar) een stem willen geven in hun beleid, kunnen zich kandidaat stellen voor 15 maart 2018.
 • Tijdens het voorbije EXPOO-congres verdiepten de deelnemers zich in het proportioneel universalisme. EXPOO biedt Huizen van het Kind de kans om met dit thema concreet aan de slag te gaan door in te tekenen op het 'Elk Gezin Telt - traject'. Dossiers kunnen tot 1 april ingediend worden.
 • De coördinerend minister van Armoedebestrijding, Liesbeth Homans, lanceert een projectoproep om sociale distributieplatformen te versterken. Dergelijke platformen zamelen kwalitatieve overschotten (voeding en niet-voeding) in en verdelen ze naar sociale organisaties en zo tot bij mensen in armoede. Een evolutie om in het oog te houden voor organisaties en Huizen van het Kind die gezinnen in armoede bereiken en ondersteunen.
top
Agenda

top
 
 
 


 
 
  Naar de website