Nieuwsbrief over gezinsondersteuning november 2018  
   
 
 
Heb je problemen met de layout van de nieuwsbrief, klik dan hier.
 
 
 
 
In deze nieuwsbrief:
 
     
 
 
Onze dienstverlening

 • Het Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot de consultatiebureaus en consultatiebureauartsen is definitief goedgekeurd. Dit nieuwe besluit koppelt de opdrachten voor organisatoren los van het werken met artsen op een consultatiebureau. De organisatoren krijgen een erkenning en subsidiëring voor het voorzien van een locatie, vrijwilligers en het realiseren van inhoudelijke, kwaliteitsvolle doelstellingen op het consultatiebureau. In het besluit werd een erkennings- en vergoedingskader uitgewerkt voor zelfstandige artsen. Artsen die dit wensen kunnen vanaf 1 januari 2019 door Kind en Gezin erkend worden en kunnen rechtstreeks een opdracht opnemen als zelfstandig consultatiebureauarts. Bij vragen kan je terecht op cbartsen@kindengezin.be.
 • Voor het tweede jaar op rij organiseert Libelle samen met Kind en Gezin een inzamelactie van kinderboeken voor kwetsbare gezinnen. Deze keer pakken ze het nóg groter aan en kan Vlaanderen massaal kinderboeken doneren.
 • Weliswaar schenkt aandacht aan de antivaccinatie-beweging in Europa en geeft een dikke pluim aan de Vlaamse artsen en Kind en Gezin: 'De meeste ouders vertrouwen hun arts en Kind en Gezin en kiezen voor alle aanbevolen vaccinaties. Slechts 1 procent is tegen vaccins. Wel stellen jonge ouders steeds vaker ongeruste vragen over vaccins. Gelukkig sparen artsen en verpleegkundigen van Kind en Gezin kosten noch moeite om de onrust met goed onderbouwde antwoorden op te vangen.'
top
Beroepsgeheim

 • In 2016 ontwikkelde het Steunpunt Jeugdhulp een poster beroepsgeheim. Deze poster is een hulpmiddel bij de afweging of je informatie kan, mag of moet delen, specifiek in het kader van de jeugdhulp. De poster werd begin dit jaar bijgewerkt in het kader van het gestructureerd casusoverleg tussen hulpverleners, parket, politie en andere gesprekspartners, ook bekend als artikel 458ter van het strafwetboek.
 • Wil je eens heel grondig in de materie van het beroepsgeheim duiken? Bekijk dan de recent gepubliceerde wegwijzers beroepsgeheim. Het Instituut voor Sociaal Recht van de KU Leuven heeft vijf thematische wegwijzers ontwikkeld die kunnen helpen om zorgzaam om te gaan met de complexe materie van het omgaan met vertrouwelijke gegevens. De vijf wegwijzers zijn: Beroepen in de grijze zone, Beroepsgeheim en discretieplicht, Samenwerking in de hulpverlening, Meldrechten en meldplichten en Casusoverleg.
top
Gezinsondersteuning

top
Gezondheid

 • Al wie nauw contact heeft met jonge kinderen laat zich best vaccineren tegen de seizoensgriep, om zichzelf en vooral ook jonge kinderen, zwangere vrouwen en hun ongeboren kind te beschermen.
 • Van 12 tot 16 november gaat de actieweek rond gezond binnenmilieu door: 'Woon gezond, kies bewust', een initiatief van het Vlaams Instituut Gezond Leven, de Logo's en het agentschap Zorg en Gezondheid. Op www.gezondbinnenmilieu.be wordt ingegaan op roken in huis, het gebruik van spuitbussen en sprays, producten met gevarensymbolen, pesticiden, ...
 • Van 15 tot en met 28 november loopt de campagne van Kom op tegen Kanker i.s.m. Vlaams Instituut Gezond Leven: 'Binnen roken is nooit oké'. Deze campagne loopt sinds 2016 en de aanpak werkt: het aantal kinderen in Vlaanderen dat dagelijks in de tabaksrook zit, is gedaald van 68.000 in 2014 tot 36.000 in 2018. Toch blijft er een hardnekkige kern die rookt in nabijheid van de kinderen.
top
Huizen van het Kind

 • De 5 Vlaamse uitbetalers Groeipakket gaan samenwerken met de Huizen van het Kind, zodat ze op termijn samen meer kunnen betekenen voor ouders en kinderen. Op www.groeipakket.be vind je een luik voor 'professionelen'. Er zijn twee handige infofiches: een voor ouders en een voor partners. Iedereen kan helpen bij de bekendmaking: deel de campagnefilm via jouw social media-kanalen en verspreid de infofiches.
 • Vanaf 1 april 2019 zullen lokale loketten kinderopvang die voldoen aan de voorwaarden aanspraak kunnen maken op een subsidie. Afstemming en samenwerking met het Huis van het Kind is alvast één van de subsidievoorwaarden. In december en januari zijn een aantal info- en inspiratiesessies gepland door VVSG en Kind en Gezin voor (toekomstige) medewerkers van lokale loketten kinderopvang.
top
Opvoeding

 • De Week van de Opvoeding (van 16 tot 23 mei 2019) zet elk jaar een maatschappelijk relevant thema in de kijker. Omdat jullie elke dag voelen wat leeft bij gezinnen, hoort EXPOO graag wat jouw favoriete thema is voor de Week van de Opvoeding. Stemmen kan tot en met 12 november.
 • Al ingeschreven voor het EXPOO congres op 4 december? Toon langs welke deur de gezinnen bij jou binnenkomen en breng je uitgeprinte foto mee naar het congres. Je kan er een mooie prijs mee winnen. Het congres is volzet. Je kan je wel nog registreren op de wachtlijst. Alle plenaire lezingen worden ook gestreamd en kan je dus volgen op je laptop, op je bureau of samen met je collega's, via www.kindengezin.be/live.
top
Voeding

 • Eind 2017 heeft 'The Academy Of Breastfeeding Medicine' een nieuw protocol uitgevaardigd voor het bewaren van moedermelk in de thuissituatie voor gezonde à term geboren zuigelingen. De informatie op de website van Kind en Gezin en in de brochure werd aangepast.
top
Agenda

top
 
 
 


 
 
  Naar de website