Nieuwsbrief over gezinsondersteuning oktober 2018  
   
 
 
Heb je problemen met de layout van de nieuwsbrief, klik dan hier.
 
 
 
 
In deze nieuwsbrief:
 
     
 
 
Onze dienstverlening

 • Van maandag 1 tot en met zondag 7 oktober is het de Wereldborstvoedingsweek. Meer dan 120 landen zetten het belang van borstvoeding bovenaan op de agenda. Dit jaar zet Kind en Gezin in de kijker hoe we ouders ondersteunen (o.a. Borstfiguranten, online leerportaal, ...), pakken we uit met de eerste Vlaamse strips met Borstfigurant én een straffe column van collega Ann.
 • In 'De Standaard' verscheen een onderzoek dat aantoont dat een baby die de eerste zes maanden bij de ouders slaapt, daar later geen slaap- of gedragsproblemen aan over houdt. Kind en Gezin raadt aan om een baby zes maanden en bij voorkeur tot één jaar bij de ouder(s) in de kamer te laten slapen. Wel in een eigen bed om het risico op wiegendood te verminderen.
 • Sinds 2008 zet Iedereen Leest met Boekstart (toen: Boekbaby's) in op vroege geletterdheid, leesplezier en leescultuur bij jonge gezinnen. Het programma zorgt op gemeentelijk vlak voor een stevige samenwerking tussen de bibliotheek, het consultatiebureau en de Huizen van het Kind. Op dit moment zijn al bijna 200 gemeenten ingestapt in het Boekstart-programma. Ook grote steden als Brussel, Leuven en Antwerpen springen dit jaar op de kar.

top
Erkenning

 • Met de erkenning van een kind verklaart de ouder dat er een band van vaderschap of (mee-)moederschap bestaat tussen zichzelf en het kind. Een kind geboren tijdens het huwelijk heeft automatisch de partner van de moeder als vader of meemoeder. Bij ongehuwde ouders kan de partner het kind erkennen door samen naar de ambtenaar van de burgerlijke stand te gaan om een aanvraag tot erkenning in te dienen. Als men niet is ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister, kan het sinds kort dat ouders extra stukken moeten voorleggen zoals een bewijs van ongehuwde staat, bewijs van nationaliteit en/of bewijs van woonst.
top
Adoptie

 • Adoptiehuis is de officiële dienst voor adoptie, bevoegd voor de bemiddeling van kinderen geboren in België. Daarbij hoort de begeleiding van ongewenst zwangere ouders en hun verwanten. Om Adoptiehuis bekend te maken, is er specifiek materiaal uitgewerkt zoals een infobrochure voor verwijzers, infosessies, affiches en flyers.
top
Gezinsondersteuning

 • De vertrouwenscentra kindermishandeling vernieuwden hun website. Zij bieden ondertussen al meer dan dertig jaar hulp bij kindermishandeling. De website is toegankelijker en interactief. Je vindt er de nodige wegwijzers naar gepaste hulp en informatie over hoe de vertrouwenscentra te werk gaan.
 • Inschrijven voor het EXPOO-congres op dinsdag 4 december is vanaf nu mogelijk. Tijdens deze dag bouwen we samen verder aan de Huizen van het Kind, als laagdrempelige en sterke basisvoorzieningen. Bekijk het rijke aanbod lezingen en deelsessies en kies jouw bouwstenen voor een congres op maat.
 • Pro-M is een nieuw onderzoeks- en ontwikkelingsproject dat loopt van 2018 tot 2021 en staat voor 'promoting early multilingualism in childhood and childcare'. Reeds meer dan 20 organisaties, waaronder Kind en Gezin, hebben zich geëngageerd om de resultaten van het Pro-M onderzoek op een duurzame manier te verankeren.
top
Groeipakket

 • Vanaf 15 oktober wordt een communicatiecampagne over het Groeipakket opgestart met o.a. radiospots en berichten op sociale media. Simultaan met deze campagne gaat ook de vernieuwde website live, met de nieuwe infofolder 'Groeipakket'. Kind en Gezin vraagt al zijn partners om deze boodschappen zoveel mogelijk te delen om alle gezinnen te informeren.
top
Huizen van het Kind

 • De timing van de publiekscampagne Huizen van het Kind is herbekeken. De lancering naar de bevolking is verschoven naar begin december, hierdoor geven we de Huizen van het Kind meer tijd om zich lokaal klaar te maken en mee te surfen op de Vlaamse campagne.
top
Jeugdhulp

 • Met de Integrale Jeugdhulp wil men komen tot een betere samenwerking en afstemming tussen de verschillende sectoren in de jeugdhulp om zorg op maat te bieden en om continuïteit van de hulpverlening te realiseren. Het in beeld brengen van hulpverleningstrajecten kan hiertoe een bijdrage leveren. Het steunpunt WVG zette daarom een vooronderzoek op om tot een wetenschappelijk gefundeerd en maatschappelijk gedragen onderzoeksdesign te komen dat op lange termijn moet toelaten om hulpverleningstrajecten op te volgen.
top
Kinderopvang

 • Tussen 2014 en 2017 werd het project 'Oudercrèche D'n Opvang' wetenschappelijk geëvalueerd door Goedroen Juchtmans van HIVA KU Leuven. Naast de reguliere kinderopvang biedt D'n Opvang ook een opleidingstraject tot kinderverzorger aan voor jonge ouders. De inzichten van dit onderzoek zijn samengebracht in de brochure 'D'n Opvang Oostende: hoe een sociaal-inclusieve en kwaliteitsvolle kinderopvang vormgeven?'.
 • In 75% van de opvangvoorzieningen betalen ouders volgens het inkomenstarief, een prijs die afhangt van hun inkomen en gezinssituatie. In een aantal situaties kunnen ze een verminderd tarief aanvragen. Je vindt een overzicht van deze tarieven en de voorwaarden in de brochure inkomenstarief voor ouders. Sinds 1 juli 2018 is er bovendien een nieuw individueel verminderd tarief mogelijk voor minderjarige tienermoeders.
top
Vaccineren

 • Zorg dat je niets mist door griep. Vaccinatie is de beste manier om je tegen griep en vooral de gevolgen ervan te beschermen. Ben je zwanger? Bescherm jezelf en je baby en laat je vaccineren.
top
Voorlezen

top
Oproep

 • Het SPARKLES-onderzoek zoekt ouders om hun ervaringen met en ondersteuning van het ouderschap na een relatiebreuk te delen.
 • Door een nieuwe oproep kunnen vanaf 2019 drie extra initiatieven mobiel aanbod door vrijwilligers recurrent gehonoreerd worden. Er komen vijf steden in aanmerking: Brussel, Genk, Turnhout, Gent en Sint-Niklaas.
 • Met de projectoproep 'Music Connects #3' beoogt het Koningin Mathildefonds duurzame initiatieven in originele partnerschappen waar muziek een centrale plaats heeft. Initiatieven die kinderen en jongeren (tussen 0 en 25 jaar) met een verschillende achtergrond en kwetsbaarheid de kans bieden mekaar te ontmoeten, zich te engageren, samen te creëren, hun talenten te ontdekken, te volharden en zich goed te voelen.

top
Agenda

top
 
 
 


 
 
  Naar de website