Nieuwsbrief over gezinsondersteuning april 2019  
   
 
 
Heb je problemen met de layout van de nieuwsbrief, klik dan hier.
 
 
 
 
In deze nieuwsbrief:
 
     
 
 
Onze dienstverlening

 • Uit onderzoek blijkt dat Vlaamse peuters steeds later zindelijk zijn. Om ouders en andere opvoeders te ondersteunen, nam Kind en Gezin de website, infobrochure 'Zindelijkheid positief ondersteunen' en adviezen onder handen, samen met externe experten. Tijdig, samen en positief ondersteunen is de boodschap! Op het pad naar het potje is de kinderopvang een belangrijke schakel. Kind en Gezin ontwikkelde daarom een Plaspoort met een handig stappenplan en praktische tips. Wegens groot succes is de voorraad tijdelijk uitgeput, maar binnenkort is het Plaspoort terug beschikbaar. VRT bracht een reportage van onthaalmoeder Joke die aan de slag gaat rond zindelijkheid met haar peuters.
 • Groeimee.be ging in gesprek met Indra Smeyers, verpleegkundige bij Kind en Gezin en expert in zindelijkheid. Lees of beluister het interview op groeimee.be.
top
Gezinsondersteuning

 • De Kindreflex stimuleert hulpverleners met hun volwassen cliënten een gesprek te voeren over het thema ouderschap. De Kindreflex helpt bovendien hulpverleners verontrustende gezinssituaties te detecteren en de veiligheid zo snel mogelijk te herstellen. Op en 14 en 15 februari werden 2 infomomenten rond de Kindreflex georganiseerd. Een terugblik hierop is te vinden op de www.kindreflex.be.
 • MyBEnefits is een app van de federale overheid die burgers makkelijker toegang geeft tot sociale voordelen waarvoor ze in aanmerking komen. Wie een beperking heeft, krijgt bv. korting in pretparken en musea of mensen met een beperkt inkomen genieten een korting op hun gas-, water- en elektriciteitsfactuur.

top
Huizen van het Kind

 • Om een ondersteunend aanbod uit te werken is Kind en Gezin op zoek naar goede voorbeelden van een visie, praktische richtlijnen en handvatten over gegevensdeling in een samenwerkingsverband Huis van het Kind. Kind en Gezin wil ook van hun horen waar de concrete noden liggen. Stuur goede voorbeelden en specifieke vragen voor 27 april naar huizenvanhetkind@kindengezin.be.
top
Kinderopvang

 • Soms zijn kinderbegeleiders in de opvang ongerust over hoe het gaat met een kind in de thuissituatie. In dat geval is het belangrijk om iets te doen. Ter ondersteuning werd door Kind en Gezin een online leermodule uitgewerkt. Ondersteuners in de kinderopvang werden opgeleid om hierover vorming te geven aan verantwoordelijken en kinderbegeleiders. Een draaiboek over lokale samenwerking zal beschikbaar zijn in het najaar van 2019.
top
Ontwikkeling

 • De voorbije dagen was er veel te doen in de pers over methodes zoals Bodymap. Dergelijke methodes stellen dat er een rechtstreeks verband bestaat tussen de training van de psychomotoriek van kinderen en leerstoornissen. Training van de motoriek heeft volgens de methodes een positief effect op schoolse vaardigheden (lezen, spellen, rekenen) als een kind daar problemen mee heeft. Dit verband is echter niet wetenschappelijk onderbouwd. Lees meer over spelen en bewegen.
top
Vaccineren

 • Elke reis is een goede gelegenheid om de vaccinatiestatus na te kijken en zo nodig te vervolledigen. Aan volwassenen geboren vanaf 1970 die geen mazelen hebben doorgemaakt en niet (voldoende) gevaccineerd zijn, moet een mazelen-bof-rubella-vaccinatie (MBR) aangeboden worden. Zuigelingen die nog geen mazelenvaccinatie kregen, kunnen vervroegd gevaccineerd worden tussen de leeftijd van zes en twaalf maanden als zij reizen naar landen met een hoog risico op mazelen.
top
Oproep

 • Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) en het Vlaams Energiebedrijf (VEB) bundelen hun krachten om erkende of vergunde voorzieningen in de welzijns- en zorgsector energie-efficiënter te maken door het aanbieden van een gratis energiescan op maat. Daarnaast geeft VIPA subsidies voor voorzieningen die na hun energiescan energiebesparende maatregelen willen nemen.
 • SAM werkt aan een ondersteuningsaanbod 'participatieve basishouding' en participatief werken in de jeugdhulp voor professionelen. SAM wil nu participatie begrijpen door de ogen van jongeren en ouders zelf. Hoe ziet de 'ideale hulpverlener' eruit? Welke mate van betrokkenheid ervaren jongeren en ouders? Waar durft het schoentje wel eens te wringen?

top
Vacatures

 • Kind en Gezin is op zoek naar heel wat enthousiaste artsen om de consultatiebureaus te versterken. Je verzorgt er het preventieve medische aanbod voor baby's en peuters van 0 tot 3 jaar en verdiept je in de ontwikkeling van jonge kinderen. Als zelfstandig arts kom je terecht in een jonge, dynamische omgeving en krijg je heel wat opleidingsmogelijkheden. Interesse? Bekijk dan het startpakket voor artsen.
 • Domo vzw heeft een vacature voor Algemeen Coördinator. Als Algemeen coördinator stuur je de organisatie op inhoudelijk en organisatorisch vlak aan en implementeer je samen met de Raad van Bestuur de beleidsplannen.

top
Agenda

top
 
 
 


 
 
  Naar de website