Nieuwsbrief over gezinsondersteuning december 2019  
   
 
 
Heb je problemen met de layout van de nieuwsbrief, klik dan hier.
 
 
 
 
In deze nieuwsbrief:
 
     
 
 
Onze dienstverlening

 • Na de magazines 'Zwanger', 'Baby' en 'Peuter', stelt Kind en Gezin het laatste magazine in de reeks voor: 'Kruiper'. Ontdek welke avonturen onze kruiper en zijn ouders beleven. En wat zeggen de experten over leren eten, risicovol spelen, ontwikkeling, kruipen of opvoeden? 'Kruiper' is, net als de eerder verschenen magazines, gratis te bestellen en te downloaden via onze website of verkrijgbaar via onze teamleden.
 • VVOC, Kind en Gezin en heel wat andere partners hebben een nieuw 'Boekje voor ouders met een matig prematuur geboren kind' ontwikkeld. De brochure bundelt actuele info en thema's zoals thuiskomst, prille relatie met het kind, gezondheid, kinderopvang, opvoeding,... voor kinderen die geboren worden tussen 32 en 37 zwangerschapsweken. De brochure wordt verspreid via de neonatale diensten, Kind en Gezin of VVOC.
 • In het Tijdschrift voor Geneeskunde verscheen een blik op de ontwikkeling van baby's en peuters in Vlaanderen en op het bereik van de medisch-preventieve zorg van Kind en Gezin.
top
Gezinsondersteuning

 • Eén gezin - één plan, werf 1, versterking RTJ... waar staat dat nu ook weer voor? Wie zijn de 15 samenwerkingsverbanden? In welke gemeenten zijn ze actief? Wat doet een eerstelijnspsycholoog? Op de overzichtelijke mini-website vind je alle nuttige info, waaronder de contactgegevens van de samenwerkingsverbanden. Ook op het Vlaams Loket Jeugdhulp is steeds meer informatie te vinden.
 • Op 5 december 2019 werd het nieuwe Vlaamse zorgnetwerk perinataal verlies gelanceerd met een symposium.

top
Gezondheid

 • De campagne 'Binnen roken is nooit oké' van Kom op tegen Kanker en Gezond Leven wordt herhaald. Ontdek het beschikbare promotiemateriaal en bestel gratis folders en posters.
 • De apothekers lanceren dit najaar een bewustwordingscampagne onder het motto '(Graag) zwanger? Vertel het aan je apotheker!' Zij kunnen vrouwen die een kinderwens hebben, zwanger zijn of borstvoeding geven, beter adviseren als ze daarvan op de hoogte zijn.
 • Het FAGG vraagt ontsmettingsmiddelen Surfa'safe en Opaster Anios in quarantaine te plaatsen omwille van de aanwezigheid van bacteriën in deze producten. Ze mogen niet meer gebruikt worden en worden teruggeroepen door de fabrikant.
 • De maand zonder alcohol is in 2020 aan zijn vierde editie toe. Nieuw is dat er sterk ingezet wordt op teams. Organisaties, bedrijven, verenigingen, steden en gemeenten kunnen hun werknemers, klanten en partners uitdagen om mee te doen met de Tournée Minérale. De How-to-gids geeft potentiële teams advies over hoe ze dit kunnen aanpakken. Bij de Tournée Minérale-toolbox krijg je affiches, stickers en een gids op maat van je sector.
top
Huizen van het Kind

 • Samen met VVSG organiseert Agentschap Opgroeien - Kind en Gezin een reeks provinciale inspiratiedagen voor opstartende lokale loketten over de registratie van opvangvragen. Deze dagen zijn bedoeld voor lokale loketten die nog onderzoeken hoe ze die registratie het best kunnen realiseren en of ze gebruik willen maken van een softwarepakket.
 • EXPOO is op zoek naar Huizen van het Kind om samen te onderzoeken welk online aanbod opvoedingsondersteuning voor gezinnen bijdraagt aan hun doelstellingen. Ze willen experimenteren met online zelftools, modules en aanbod om vervolgens de ervaringen vast te leggen in een draaiboek of toolwijzer.

top
Ontwikkeling

 • Goe Gespeeld! is een netwerkorganisatie die het recht op spelen voor kinderen wil vrijwaren en deze belangen behartigt. Kind en Gezin is partner. Een eerste gezamenlijke actie om duidelijk te maken dat risicovol spelen de moeite waard is, is de campagne 'Hé het is ok!'. Niet alleen op het speelplein of in de jeugdbeweging, maar ook op school, in de kinderopvang en thuis moeten kinderen de kans krijgen om te ravotten en risico's te nemen.
top
Vaccineren

 • Er circuleert veel onzin over vaccins in de (sociale) media. Daarom duidt 'Gezondheid en Wetenschap' samen met het Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties Antwerpen deze berichtgeving in een handig dossier.
top
Voeding

 • De brochure 'Gezonde voeding voor peuters en kleuters' is ontwikkeld door de werkgroep Voeding binnen de Vlaamse Vereniging Kindergeneeskunde (VVK), waarin ook Kind en Gezin zetelt. Enkele adviezen waren aan een update toe. Kind en Gezin zal de nieuwe adviezen implementeren in de dienstverlening.
 • Kind en Gezin hanteerde vrij strenge adviezen inzake het gebruik van nitraatrijke groenten in babyvoeding. Deze werden opgelegd door de Federale overheid. Er is de laatste jaren heel wat evidentie gekomen die het ongedaan maken van deze adviezen rechtvaardigt. De algemene conclusie na grondige research is dat alle beperkende adviezen voor het gebruik van nitraatrijke groenten worden opgeheven.

top
Agenda

 • Onze excuses voor een fout die in onze vorige nieuwsbrief is geslopen, de studiedag 'Beroepsgeheim en hulpverlening' (Instituut voor Sociaal Recht van de KU Leuven) was een eenmalige studiedag op 19 december 2018 en zal dus niet doorgaan in 2019. De informatie is terug te vinden op www.law.kuleuven.be/isr/beroepsgeheim.
 • Op zondag 15 maart 2020 is het opnieuw 'Dag van de Zorg'. Elk jaar kan het publiek kennis maken met zorgjobs, enthousiaste medewerkers, nieuwe dienstverlening, projecten of gebouwen, ... bij de deelnemende organisaties. Geïnteresseerde organisaties kunnen zich nog aanmelden.
 • Save-the-date 'Infant Mental Health: Zorg voor de kleintjes, een investering in de toekomst': tweedaags congres van Psychodynamische team PraxisP, KU Leuven, i.s.m. RINO-Vlaanderen en WAIMH-Vlaanderen op 4 en 5 juni 2020

De diensten van Kind en Gezin zullen gesloten zijn
van woensdag 25 december 2019 tot en met woensdag 1 januari 2020


top
 
 
 


 
 
  Naar de website