Nieuwsbrief over gezinsondersteuning januari 2019  
   
 
 
Heb je problemen met de layout van de nieuwsbrief, klik dan hier.
 
 
 
 
In deze nieuwsbrief:
 
     
 
 
Onze dienstverlening

 • Sinds 1 januari 2019 beschikt Domo vzw als organisator van mobiel aanbod door vrijwilligers over 5 bijkomende erkenningen voor hun werking in de werkingsgebieden Aalst, Aarschot, Beringen, Vilvoorde en Zaventem, waardoor op heden bijna alle Domo-werkingen in Vlaanderen erkend worden door Kind en Gezin.
top
Gezinsondersteuning

 • Een nieuw jaar, nieuwe kansen. Dat geldt ook voor Vlaanderen in 2019. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin wil die kansen grijpen met als doel een betere kwaliteit van leven voor alle Vlamingen. Voor de gezinnen, voor personen met een handicap, voor onze ouderen,... worden maatregelen genomen om hun welzijn nog te verbeteren. Wat verandert er in 2019?
 • Op 1 januari start Jongerenwelzijn samen met SOS Kinderdorpen een proefproject voor baby's en peuters die uit huis geplaatst moeten worden. Zij zullen dan niet langer enkel in een pleeggezin of voorziening opgevangen kunnen worden, maar ook bij zogenaamde 'Simba-ouders', ouderfiguren die twee tot vier jongeren kunnen opvangen in een kleinschalige en familiale setting.
 • Jongeren tussen 11 en 24 jaar hebben bij nieuwe ervaringen behoefte aan informatie: een eerste lief, een eerste keer alleen op reis, een eerste keer op zoek naar werk of woonst,... Door de krachten van meer dan 70 organisaties te bundelen onder 1 merknaam WAT WAT wil men zorgen dat de info voor jongeren effectief bij hen komt.
top
Gezondheid

 • Kort na de geboorte worden baby's gescreend op een aantal aangeboren aandoeningen. Daar komt sinds 1 januari ook screening op mucoviscidose bij.
 • De Hoge Gezondheidsraad (HGR) heeft recent gewezen op de risico's van arseen in babyvoeding. Een van de grootste bronnen van arseen is rijst, en daarom deed de HGR vooral aanbevelingen voor ouders en gezondheidswerkers over het gebruik van rijstproducten voor baby's en peuters.
 • Kind en Gezin volgt enkele belangrijke internationale wetenschappelijke organisaties, zoals U.S. Food and Drug Administration, CDC, Academy of Breastfeeding Medicine, ... met de aanbeveling om voedingsmateriaal alleen nog te steriliseren bij het eerste gebruik. Flessen, spenen en kolfmateriaal na elk gebruik grondig reinigen met heet water en afwasmiddel is dan wel super belangrijk. Voor kinderen die te vroeg geboren zijn of ernstig ziek zijn, raden we aan het materiaal wel te steriliseren tot 3 maanden of langer.
top
Huizen van het Kind

 • Als reactie op de subsidieoproep Huizen van het Kind ontving Kind en Gezin 140 aanvragen. Dit maakt dat er vanaf 2019 220 Huizen van het Kind erkend zijn, waarvan er 215 een subsidie ontvangen. Deze zijn werkzaam in 308 gemeenten van de in totaal 319 gemeenten in Vlaanderen en het Brusssels Hoofdstedelijk Gewest. Voor de beginnende Huizen van het Kind organiseert EXPOO en Kind en Gezin startdagen.
 • Tijdens de Week van de Zorg van 11 tot 17 maart 2019 staat het brein centraal. Met een Prikkeldag op 12 maart 2019 willen de organisatoren bijzondere aandacht geven aan de manier waarop de ontwikkeling van kinderen gestimuleerd wordt. De kinderjaren zijn immers van cruciaal belang voor de ontwikkeling van het brein. Het is een unieke kans voor kinderopvangintiatieven, Huizen van het Kind en hun partners om hun pedagogische aanpak rond ontwikkeling en stimulering in de verf te zetten. Schrijf deze Prikkeldag al zeker in jullie agenda en hou verdere communicatie hierover in de gaten.
top
Groeipakket

 • Voor ouders die niet op eigen houtje de weg vinden naar een uitbetaler of geen toegang hebben tot alle elektronische informatie is nu ook een brochure met algemene informatie over het Groeipakket beschikbaar.
  De brochure is te bestellen op www.vlaanderen.be/publicaties. De infofiches zijn als printversie beschikbaar via www.groeipakket.be.
  Voor alle operationele vragen m.b.t. het Groeipakket kan je terecht op info@groeipakket.be of bij de 5 uitbetalers. Beleidsvragen over het Groeipakket kan je stellen via groeipakket@kindengezin.be.
top
Oproepen

 • Jeugdhulp wordt meer en meer geconfronteerd met jongeren met een meervoudige problematiek. Om tegemoet te komen aan meervoudige problemen van kinderen en jongeren die verblijven in residentiële jeugdhulpvoorzieningen en de gemeenschapsinstellingen, werd een nieuw hulpprogramma 'gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren die in de jeugdhulp verblijven' ontwikkeld. Meer informatie en de procedure om hierop in te tekenen vind je hier.

 • Het IKEA Fonds voor kinderen en opvoeding wil steun verlenen aan initiatieven die opvang-, ontmoetings- en toezichtmogelijkheden bieden aan jonge kinderen uit sociale woningen. Spel moet hierin een belangrijke rol innemen. De jury zal bijzondere aandacht schenken aan initiatieven die lokale partnerschappen opzetten of verbeteren om aan deze gezinnen een aangepaste, kwaliteitsvolle opvang te bieden. De initiatieven moeten ouderschapsondersteuning aanreiken en laten zien hoe ze de ouders gaan betrekken bij de opvang.

 • Steunpunt Mens en Samenleving (SAM) wil, in opdracht van de Vlaamse overheid, te weten komen hoe jeugdhulpverleners en hun organisaties echt kijken naar participatie van minderjarigen en hun ouders. Daarnaast wil SAM ook nagaan wat de noden zijn en waar eventuele barrières liggen, om op beide niveaus te gaan voor een maximale cliëntenparticipatie. De input zal gebruikt worden om te voorzien in een ondersteuningsaanbod 'participatieve basishouding' en participatief werken in de jeugdhulp.

 • Vanuit de VDAB wordt een onderzoek gevoerd naar mogelijke drempels die het zetten van de stap naar werk bemoeilijken bij inactieve vrouwen met een migratieachtergrond. Daarnaast wordt onderzocht wat de hefbomen zijn (geweest) bij vrouwen met een migratieachtergrond die aan het werk zijn of zijn geweest.

  • Mocht jij vrouwen kennen met een migratieachtergrond die onze enquête in het kader van dit onderzoek willen invullen, dan vind je die hier.

top
Agenda

top
 
 
 


 
 
  Naar de website