Nieuwsbrief over gezinsondersteuning november 2019  
   
 
 
Heb je problemen met de layout van de nieuwsbrief, klik dan hier.
 
 
 
 
In deze nieuwsbrief:
 
     
 
 
Onze dienstverlening

  • Op advies van de Hoge Gezondheidsraad werd het basisschema van de aanbevolen vaccinaties aangepast met een mogelijke vaccinatie op 15 maanden tegen meningokokken ACWY i.p.v. enkel tegen meningokokken C (ziekteverwekkers van hersenvliesontsteking). Het vaccin tegen meningokokken ACWY is betalend (53 euro) en voor te schrijven door de (consultatiebureau-)arts. Het vaccin tegen meningokokken C blijft gratis.
  • Naar aanleiding van het 100-jarig bestaan maakte Kind en Gezin een tentoonstelling. De tentoonstelling, die bestaat uit 1 introductie-banner en 19 themabanners, zoomt in op belangrijke mijlpalen in een eeuw kinderzorg: de evolutie van het Kindboekje, adoptie, de rol van onze verpleegkundigen, gezins- en opvoedingsondersteuning,... Kind en Gezin stelt deze tentoonstelling gratis ter beschikking. Interesse? Mail naar fac.dossierbeheer@kindengezin.be.
top
Gezinsondersteuning

  • GAMS België vzw en Kind en Gezin gaan een nieuwe structurele samenwerking aan in de strijd tegen vrouwenbesnijdenis en gedwongen huwelijken. GAMS België vzw is actief op vlak van begeleiding en preventie van vrouwelijke genitale verminking en gedwongen huwelijken. De organisatie biedt een laagdrempelige psycho-sociale hulpverlening aan personen getroffen door deze vormen van gendergerelateerd geweld. Ook bieden zij vormingen op maat aan omtrent deze problematieken.
  • Magenta organiseert workshops voor ouders van een kind met een handicap of ernstige chronische ziekte. Enkele keren per jaar is er een vorming voor professionelen: 'Partnerschap met ouders' en 'Hoe ouders van een minderjarige met een handicap goed informeren'.

top
Jeugdhulp

  • Uit het intersectorale jaarverslag jeugdhulp 2018 blijkt dat de laagdrempelige jeugdhulp, net als vorige jaren, een groter bereik kent. Het gaat om ambulante vormen als online en telefonisch advies, consult, thuisbegeleiding en dagopvang in verschillende sectoren. Bij sommige diensten zijn er stijgingen tot 11 procent. Bij de intensieve (residentiële) jeugdhulp blijft de druk op het aanbod groot.
  • Sinds 1 oktober heeft het intersectorale regionale overleg jeugdhulp (IROJ) een eigen website, met een luik per regio.
top
Vaccineren

  • De jaarlijkse griepvaccinatie wordt best toegediend tussen midden oktober en midden november. Het vaccin beschermt pas goed na twee weken en is maar goed voor één winterperiode. De griepprik is sterk aanbevolen voor o.a. vrouwen die zwanger zijn tijdens het griepseizoen en iedereen werkzaam in de gezondheidssector.
top
Agenda

top
 
 
 


 
 
  Naar de website