Nieuwsbrief over gezinsondersteuning september 2019  
   
 
 
Heb je problemen met de layout van de nieuwsbrief, klik dan hier.
 
 
 
 
In deze nieuwsbrief:
 
     
 
 
Onze dienstverlening

 • Kind en Gezin viert zijn 100ste verjaardag! Samen met Kaleïdo en l'Office de la Naissance et de l'Enfance bundelen we de krachten om deze verjaardag van onze gemeenschappelijke ouder, het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn, te vieren.
 • De Hoge Gezondheidsraad gaf in juli 2019 een advies over het vaccin tegen meningokokken ACWY en het meningokokken B vaccin.
 • Eén op de vijf mama's heeft tijdens de zwangerschap of na de bevalling te kampen met psychische problemen. Het Gents Netwerk voor Perinatale Mentale Gezondheid lanceert daarom www.wolkinmijnhoofd.be. Daar vinden mama's die het moeilijk hebben verhalen van lotgenoten, informatie waar ze terecht kunnen, maar leren ze ook hoe ze een postnatale depressie kunnen herkennen.
 • De volledige publicatie van 'Het kind in Vlaanderen 2018' is nu te raadplegen op onze website.
top
Borstvoeding

 • Van 1 tot en met 7 augustus stond de wereld stil bij borstvoeding. Dit jaar lag de focus op het grote belang aan steun vanuit de omgeving. Kind en Gezin benadrukte ook het belang van een realistisch beeld over borstvoeding en correcte, heldere informatie voor ouders en professionals.
 • In de 'Week van de borstvoeding' van 1 tot 7 oktober start Kind en Gezin met acties om de kinderopvang te helpen groeien naar een borstvoedingsvriendelijk beleid. Uit onderzoek en praktijkvoorbeelden weten we immers dat ondersteuning vanuit de opvang mama's helpt om langer borstvoeding te geven. Onze partners kunnen de acties mee uitdragen. Meer concrete informatie volgt via onze sociale media, website en in de volgende nieuwsbrief.

top
Gezinsondersteuning

 • Op 16 september 2019 organiseert 'Samen Tegen Onbetaalde Schoolfacturen' voor het eerst boekencheck-dag met alle onderwijsverstrekkers en heel wat belangrijke onderwijspartners. Het streefdoel van Boekencheck is dat alle leerlingen over het schoolmateriaal beschikken dat ze nodig hebben om te leren.
 • Open Huis De SLOEP vzw lanceerde dit voorjaar het boek 'Papa hoort er ook bij'. Vzw De SLOEP zet al meer dan 10 jaar in op het beter bereiken en het op maat begeleiden van vaders. De ervaringen van De SLOEP rond werken met vaders, evenals deze van experten, werden gebundeld in dit boek. Daarnaast maakte De SLOEP ook de documentaire 'Over vaders', over vaderbetrokkenheid en vaderwerkingen in Vlaanderen en daarbuiten.
top
Groeipakket

 • Vanaf schooljaar 2019-2020 vormt de schooltoeslag een nieuw onderdeel van het Groeipakket. De schooltoeslag vervangt de 'schooltoelage' voor het kleuter-, lager, secundair onderwijs en HBO5 Verpleegkunde. De uitbetalers Groeipakket onderzoeken proactief of er recht is op de schooltoeslag en betalen deze uit. Ouders hoeven dus geen aanvraag te doen. Help deze informatie te verspreiden via folders en affiches. Je kan ze bestellen via communicatie@vutg.be.
top
Huizen van het Kind

 • EXPOO maakt een magazine boordevol inspiratie voor en over de Huizen van het Kind. Daarvoor zoeken ze Huizen van het Kind die proportioneel universalisme, participatie, geïntegreerd werken, buurtgericht werken of aansluiten bij lokale noden centraal plaatsen. Het groepsgesprek vindt plaats op donderdag 19 september in Leuven en op vrijdag 20 september in Gent. Mail naar info@expoo.be voor informatie.
top
Kinderopvang

 • Het Lokaal Loket Kinderopvang is een neutraal informatie- en ondersteuningspunt voor ouders die op zoek zijn naar kinderopvang. De online informatie hierover werd vernieuwd met onder andere een overzicht van alle gemeenten waar aangemelde en gesubsidieerde lokale loketten zijn.
top
Agenda

top
 
 
 


 
 
  Naar de website