Nieuwsbrief over gezinsondersteuning juli 2020  
   
 
 
Heb je problemen met de layout van de nieuwsbrief, klik dan hier.
 
 
 
 
In deze nieuwsbrief:
 
     
 
 
Onze dienstverlening

 • Na de recente versoepeling van de maatregelen tegen het coronavirus, herneemt Kind en Gezin zijn volledige dienstverlening. Vanaf 1 juli 2020 gaan alle contactmomenten, ook huisbezoeken, opnieuw fysiek door.
 • Opgroeien publiceerde samen met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid BMI-cijfers van kinderen tussen 2 en 14 jaar in Vlaanderen. Basis zijn meetgegevens verzameld via de lokale teams van Kind en Gezin en de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB).
 • Opgroeien lanceerde zijn jaarlijkse rapport 'Het kind in Vlaanderen'. Dit rapport bundelt cijfers over kinderen en hun leefsituatie. Het wordt aangevuld met online dashboards met regionale en lokale cijfers.
 • Vrijwilligers met de leeftijd 65+ konden omwille van de coronamaatregelen hun vrijwilligerswerk niet meer opnemen. Er kwamen veel opmerkingen op de leeftijdsgrens. Nu de maatregelen teruggeschroefd worden, willen we aangeven hoe ouderen op een bewuste en veilige manier de activiteiten kunnen hervatten. In overleg met de Vlaamse Ouderenraad en het Vlaams Mantelzorgplatform kwam daarom een charter tot stand om de nodige handvatten te bieden. Het is een leidraad voor ouderen en organisaties die met ouderen werken. Aan dit charter koppelde Opgroeien een specifiek protocol voor vrijwilligers in het consultatiebureau.
 • De lokale teams van Kind en Gezin zijn op zoek naar heel wat vrijwilligers in de consultatiebureaus in Vlaanderen en Brussel. Als vrijwilliger verwelkom je gezinnen in het consultatiebureau, zorg je ervoor dat de hygiënemaatregelen worden gerespecteerd, weeg en meet je kinderen. Interesse? Mail naar consultatiebureaus@kindengezin.be. Vermeld in je e-mail zeker in welke gemeenten jij graag vrijwilligerswerk wil doen. Delen mag.
top
Gezinsondersteuning

top
Gezondheid

 • Wil jij jezelf en anderen voorbereiden op warme dagen? Ontdek dan welke voorzorgsmaatregelen je kan nemen om gezondheidsproblemen te voorkomen op de website Warmedagen.be van de Vlaamse overheid.
 • Om ervoor te zorgen dat iedereen deze zomer van een veilige zwempartij kan genieten in eigen land, lanceert de FOD Economie de campagne Zorgeloos zwemmen door de juiste reflexen.
 • Kinderen hebben regelmatig een duwtje in de rug nodig om genoeg actieve, leuke, leerrijke en uitdagende dingen te doen. En om nieuwe smaken te proeven. Om ouders daarbij te helpen ontwikkelde het Vlaams Instituut Gezond Leven het gezelschapsspel 'Lekkerbekjes' voor kinderen vanaf 7 jaar. Samen proeven, beleven, het goede voorbeeld geven en positief belonen zijn de basiselementen van het spel.
top
Groeipakket

 • Het Groeipakket werd op 1 januari 2019 gelanceerd. Elk kind in elk gezin krijgt een eigen Groeipakket van de Vlaamse overheid. Het jaarverslag 2019 bundelt alle belangrijke cijfers over dat eerste jaar Groeipakket.
 • Gezinnen die het financieel moeilijk hebben wegens een inkomensverlies door de coronacrisis, kunnen eenmalig een extra ondersteuning van 120 euro krijgen via het Groeipakket. De COVID-19-toeslag kan worden aangevraagd bij hun uitbetaler Groeipakket van 15 juni tot en met 31 oktober.
top
Oproep

 • In 2018 ontstonden 12 regionale samenwerkingsverbanden 1 gezin 1 plan. De oproep voor uitbreiding is verspreid op 16 juni 2020 en wil 1 gezin 1 plan gebiedsdekkend maken in Vlaanderen en Brussel. Centraal staan: expertise bundelen, krachtgericht werken en flexibel en innovatief aan de slag gaan met de vragen van cliënten. Er wordt één hulpverleningsplan beoogd per gezin, waarbij het gezin zelf de regie krijgt over zijn traject.
top
Opvoeding

 • Mediaopvoeding komt als nieuw uitgebreid thema aan bod op Groeimee.be.
 • Het project RePLAY wil risicovol spelen ondersteunen. Met een speelomgeving 'zo veilig als nodig' in plaats van 'zo veilig mogelijk' creëer je nieuwe speelkansen en leren kinderen sneller zelf risico's inschatten en oplossingen zoeken. Arteveldehogeschool en VIVES hogeschool willen nu ouders en opvoeders bevragen hoe zij dit ondersteunen. Ze werkten samen 2 vragenlijsten uit: één voor ouders en opvoeders van kleuters en één voor ouders en opvoeders van kinderen 6-12 jaar.
top
Zwangerschap

 • Als een zwangere werkneemster in de 6 weken vóór de bevalling door een ziekte (al dan niet gerelateerd aan de zwangerschap) of ongeval niet aan het werk is, dan wordt deze ziekteperiode niet langer in mindering gebracht van de 5 weken prenataal verlof die kan overdragen worden naar de postnatale periode. De zwangere behoudt hierdoor in totaal recht op 14 weken postnataal verlof. Deze regeling gaat met terugwerkende kracht in voege vanaf 1 maart 2020. Ook zwangere vrouwen die preventief van de werkvloer worden verwijderd, behouden vanaf 1 maart 2020 het recht op 14 weken postnataal verlof.
top
Agenda

 • EXPOO kijkt alvast vooruit naar hun vormingsaanbod dit najaar, met o.a. online opvoedingsondersteuning - competenties en waakzaam zorgen voor tieners. Bekijk het volledige programma.

Wij gaan er even uit.
Je kan de volgende nieuwsbrief over preventieve gezinsondersteuning
begin september verwachten!
Fijne vakantie!
top
 
 
 


 
 
  Naar de website