Nieuwsbrief over gezinsondersteuning maart 2020  
   
 
 
Heb je problemen met de layout van de nieuwsbrief, klik dan hier.
 
 
 
 
In deze nieuwsbrief:
 
     
 
 
Onze dienstverlening

  • Kind en Gezin is tijdens het Valentijn Vaccinatiesymposium op 7 februari in de prijzen gevallen voor zijn sterke lokale werking. Dankzij die werking ligt het vaccinatiebereik erg hoog. Collega en adviserend arts Tine Cornelissen was een van de sprekers op het symposium. 'Dit is een mooie bekroning van onze volgehouden inspanningen om zoveel mogelijk ouders te informeren en baby's en peuters op tijd te vaccineren', zegt Tine. 'We zetten dus graag onze lokale teams en consultatiebureau-artsen in de bloemetjes. Het is dankzij hun inzet dat we dit kunnen bereiken.'
  • Het advies voor reizen met kinderen naar de bergen is aangepast naar de meest recente wetenschappelijke studies.
  • In de consultatiebureaus ondersteunen ongeveer 4.000 vrijwilligers, waaronder Martine, onze dienstverlening. Tijdens deze Week van de Vrijwilliger zetten we hen graag in de bloemetjes.

top
Gezinsondersteuning

  • Ben je nog op zoek naar een activiteit om te organiseren rond de Week van de Opvoeding? EXPOO, Gezinsbond en VCOK sloegen de handen in elkaar en verzamelden lezingen, workshops en andere activiteiten.
  • Het onderzoekstraject 'Geïntegreerde gezinsondersteuning voor (toekomstige) ouders en hun jonge kinderen in Brussel' brengt de drempels van gezinsondersteunende initiatieven in Brussel in beeld. Het kenniscentrum Gezinswetenschappen werkte een rapport, aanbevelingen en een brochure met ervaringen van ouders uit.
  • Op de website www.slachtofferzorg.be vinden slachtoffers van misdrijven, verkeersongevallen, rampen en aanslagen informatie op juridisch, praktisch en emotioneel vlak. Er staat specifieke informatie voor verschillende feiten zoals slagen en verwondingen, stalking, inbraak, sexting,... Materiaal om de website bekend te maken, is terug te vinden op www.slachtofferzorg.be/campagnemateriaal.
  • Terzake bracht onlangs een item rond zwangeren in problematische situaties met vroedvrouw Linda van Aquarelle. Aquarelle richt zich op aanstaande gezinnen in Brussel die leven in zeer precaire situaties. Naast de pre- en perinatale medische zorg voorziet Aquarelle ook in psychosociale begeleiding door medewerkers van Kind en Gezin. Zij leggen de brug naar Huizen van het Kind, OCMW en andere organisaties die sociale steun en praktische hulp kunnen bieden.
top
Gezondheid

top
Huizen van het Kind

  • EXPOO ging vijf jaar na het decreet preventieve gezinsondersteuning in gesprek met Huizen van het Kind, met wetenschappers, met partners uit diverse levensdomeinen, met ouders en kinderen. Dit resulteerde in het magazine over de Huizen van het Kind. Vanaf 5 maart wordt het uitgedeeld in elke provincie tijdens de Huizen van het Kind on tour en het zal vanaf dan ook online te ontdekken en gratis te bestellen zijn.
top
Voeding

  • Vanaf 22 februari 2020 zijn een groot deel van de huidige vereisten van het Koninklijk Besluit van 18/02/1991 over de samenstelling, etikettering en reclame van volledige zuigelingenvoeding (=startvoeding) en opvolgzuigelingenvoeding niet meer geldig. De bedrijven kregen 4 jaar overgangstijd om hun producten in lijn te brengen met de nieuwe gedelegeerde verordening.
top
Agenda

top
 
 
 


 
 
  Naar de website