Nieuwsbrief over gezinsondersteuning oktober 2020  
   
 
 
Heb je problemen met de layout van de nieuwsbrief, klik dan hier.
 
 
 
 
In deze nieuwsbrief:
 
     
 
 
Onze dienstverlening

 • Weliswaar wordt 25 jaar en viert dit met een speciale 150ste editie waarin het terug- én vooruitblikt op allerlei evoluties in het welzijnslandschap. Opgroeien werkte voor deze editie mee aan een aantal straffe verhalen. Het interview met Katrien Verhegge en Bruno Vanobbergen waarin ze vertellen over de evolutie van het beleid en de ondersteuning voor kinderen en jongeren, is een van die verhalen. Lees het volledige interview op opgroeien.be.
 • Sinds 1 september is Niels Heselmans de nieuwe woordvoerder Jeugdhulp bij Opgroeien. Niels vormt nu samen met Nele Wouters (Kind en Gezin) de woordvoerders-tandem van Opgroeien.
top
Gezinsondersteuning

 • De Week van de Geletterdheid 2020 biedt een toolbox vol tips en tricks voor lokale besturen. EXPOO en Opgroeien delen inspirerende prakijken.
 • Het Kenniscentrum Gezinswetenschappen ontwikkelde in samenwerking met EXPOO en met de steun van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse overheid, een nieuw e-learning pakket voor professionals die gezinnen ondersteunen bij scheiding en gezinstransities. Het pakket helpt professionals om te gaan met de verschillende perspectieven van de gezinsleden en de conflicten die kunnen opduiken. Centraal staat de impact van het scheidingsproces op het gezins- en familiesysteem.
 • Kif Kif Beweging is een interculturele beweging die strijdt voor gelijkheid en tegen racisme. In september zijn ze gestart met het dossier 'Racisme en opvoeding'.
 • Recent gingen een aantal bijkomende tegemoetkomingen in voege voor anticonceptie. In samenwerking met Sensoa werden daarom alle momenteel geldende regelingen inzake tegemoetkoming voor anticonceptie overzichtelijk in kaart gebracht, met praktische aandachtspunten en toeleiding naar verdiepende informatie.
 • Gezinnen met een kind met een (vermoeden van een) handicap of specifieke ondersteuningsbehoefte, kunnen beroep doen op rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) van het VAPH. Die is er voor wie af en toe ondersteuning nodig heeft, in de vorm van begeleiding, dagopvang of verblijf. Globale individuele ondersteuning is een aparte functie binnen RTH, specifiek voor kinderen die starten in de kinderopvang, kleuterklas, het eerste leerjaar of buitenschoolse opvang. Meer info over inclusieve kinderopvang vind je hier.
top
Borstvoeding

 • Tijdens de 40ste week van het jaar, symbolisch ook de duur van een zwangerschap, is het Internationale Week van de Borstvoeding. Het thema van WABA, de World Association for Breastfeeding Awareness, plaatst dit jaar de duurzame aspecten van borstvoeding in de schijnwerpers. Kind en Gezin deed in de zomer een Facebook-oproep om borstvoedingsverhalen van mama's te verzamelen. Vanaf 1 oktober zetten we 5 mama's die borstvoeding geven in de kijker op onze sociale media-kanalen. Elke mama vertelt waar zij informatie, inspiratie en steun vond om borstvoeding te geven.
top
Welzijn

 • De coronacrisis heeft ieders leven stevig door elkaar geschud. Met stress, angst, eenzaamheid tot gevolg. Ook de toekomst voelt voor heel wat mensen onzeker. Daarom werd checkjezelf.be uitgebreid met tips, info en oefeningen om goed voor jezelf te blijven zorgen. Elk thema heeft ook aandacht voor (tips voor) jongeren tussen 12 en 16 jaar. Hier en daar wordt ook gelinkt naar de site NokNok. Deze site, gemaakt door Gezond Leven, richt zich uitdrukkelijk naar jongeren en hun mentaal welzijn.
 • Tussen 1 en 10 oktober staat het belang van een goede geestelijke gezondheid in de kijker. Dit jaar staan (online) ontmoeting en verbinding centraal. Steun van anderen is immers één van de belangrijkste hulpbronnen voor mensen wanneer de veerkracht in het gedrang komt. En laat het nu net veerkracht zijn dat we dit jaar door het coronavirus meer dan ooit overal nodig hebben.
 • Zelfmoord, ziekte, zwaarlijvigheid en slechte sociale en academische vaardigheden zijn maar al te vaak voorkomende kenmerken van de kindertijd in rijke landen geworden, volgens het laatste rapport van het UNICEF Innocenti Research Center.
top
Oproep

 • VZW DigitalForYouth.be steunt elk project van algemeen belang dat bijdraagt tot de ontwikkeling van de digitale vaardigheden van kwetsbare jongeren (tussen 6 en 25 jaar) via het verschaffen van computers en financiële steun. De computers moeten worden ingezet voor de begeleiding van de jongeren en niet voor het administratieve management van de organisatie. Een kandidaatsdossier mag worden ingediend door elke organisatie met een sociaal doel, gevestigd in België.
top
Agenda

top
 
 
 


 
 
  Naar de website