Nieuwsbrief over gezinsondersteuning februari 2021  
   
 
 
Heb je problemen met de layout van de nieuwsbrief, klik dan hier.
 
 
 
 
In deze nieuwsbrief:
 
     
 
 
Onze dienstverlening

 • Samen met MediaNest maakte Opgroeien een folder voor ouders van jonge kinderen. Deze beantwoordt de meest voorkomende vragen van ouders over schermtijd, afspraken maken over schermtijd, sharenting, ... 'Schermen? Euh, moet mijn kind niet spelen?' wordt verdeeld op het 12 maanden consult. De folder kan ook gedownload of besteld worden via kindengezin.be.
 • In opdracht van Opgroeien worden ongeveer 30.000 gezinnen en 1000 opvanglocaties via mail gecontacteerd door KU Leuven om deel te nemen aan een onlinebevraging over zindelijkheid. Zij krijgen de kans om hun ervaringen met de ondersteuning van het zindelijkheidsproces kenbaar te maken.
 • De personeelsleden van Kind en Gezin krijgen een nieuw e-mailadres, namelijk @opgroeien.be. Opgroeien is een agentschap van de Vlaamse overheid en bundelt de krachten van Kind en Gezin, Jeugdhulp en een deel van het aanbod van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Meer informatie over deze fusie vind je op opgroeien.be. De dienstverlening van Kind en Gezin blijft het aanspreekpunt voor alle (aanstaande) ouders met jonge kinderen.
top
Gezinsondersteuning

 • In het kader van het MATCHeN-project werd informatiemateriaal over zindelijkheid, seksuele gezondheid en medicatie-inname van verschillende partnerorganisaties vertaald. Opgroeien kan dankzij hen extra vertalingen aanbieden van de brochure 'Zindelijkheid positief ondersteunen' en het 'Plaspoort'.
 • Boekstart is een programma van Iedereen Leest in samenwerking met de openbare bibliotheken en Kind en Gezin. Boekstart wil ouders met hun kleine kinderen laten genieten van boeken. De Boekstart-pakketten kregen een nieuwe invulling. Interesse om de Boekstart-boodschap mee uit te dragen? Neem een kijkje op boekstart.be.
 • De Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin bracht een advies uit over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over de financiering van vernieuwend aanbod in de preventieve gezinsondersteuning.
top
Gezondheid

top
Veiligheid

 • De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en het Antigifcentrum voeren samen de 'Lezen voor gebruik'-campagne. Je vindt sinds kort op hun Facebookpagina 3 poëtische verhalen, verteld door Raf Walschaerts. Voor de kleuters mooie verhalen en voor de ouders verhalen mét een boodschap. Kinderen kijken immers anders naar de wereld rondom hen, ook naar spullen en producten thuis. Daardoor hebben kinderen vaker ongevallen met chemische huishoudproducten.
top
Zwangerschap en geboorte

 • Vanaf 1 januari 2021 wordt het aantal dagen geboorteverlof stapsgewijs opgetrokken tot 20 dagen in 2023. Dit gebeurt in 2 fases: vanaf 1 januari 2021 wordt het recht opgetrokken tot 15 dagen en vanaf 1 januari 2023 worden er nog eens 5 bijkomende dagen toegekend. Ook zelfstandigen hebben recht op geboorteverlof.
top
Oproep

top
Agenda

 • Radio EXPOO over vaders
  Datum: 19 februari 2021
  Locatie: online
  Organisator: EXPOO
 • Online congres vaderschap
  Datum: 11 februari 20201
  Locatie: online
  Organisator: Opvoedingswinkel Genk en CampusO3
top
 
 
 


 
 
  Naar de website