Nieuwsbrief kinderopvang januari 2015  
   
 
 
Heb je problemen met de layout van de nieuwsbrief, klik dan hier.
 
 
 
 
In deze nieuwsbrief:
 
     
 
 
Modellen huishoudelijk reglement en schriftelijke overeenkomst beschikbaar

De opvang heeft tijd tot 1 april 2015 om zijn schriftelijke overeenkomst en zijn huishoudelijk reglement aan het decreet Kinderopvang aan te passen. Naast de brochures zijn er nu ook modellen voor de opvang van baby's en peuters beschikbaar die je vrijblijvend kan gebruiken.

De modellen voor de opvang van schoolkinderen volgen binnenkort. Zodra die er zijn, zullen we erover communiceren.

top
Nieuwe dossiernummers voor kinderopvanglocaties voor de opvang van baby's en peuters

Sinds het nieuwe decreet heeft elke organisator een klantenbeheerder en een nieuw dossiernummer toegewezen gekregen. Het dossiernummer staat vermeld op de vergunning.

Kind en Gezin merkt dat er nog veel vragen bij verkeerde of verschillende personen terechtkomen. Om de communicatie sneller en efficiënter te laten verlopen, kan je het best de toegewezen klantenbeheerder aanspreken. Gebruik bij alle communicatie het nieuwe dossiernummer (bestaat uit 9 cijfers en start met 91).

Ben je niet zeker wie je klantenbeheerder is? Vraag zijn gegevens op bij het team voor jouw regio:

top
Opvang met inkomenstarief: film praktijkuitwisseling betalen voor gereserveerde opvangdagen

In december en januari organiseerden we provinciale uitwisselingsmomenten om de sector te inspireren aan de hand van goede voorbeelden. Het filmpje met getuigenissen uit de praktijk kan je bekijken op onze website. Het geeft je een aantal tips en goede voorbeelden die je kunnen helpen om het principe 'betalen voor gereserveerde dagen' vorm te geven in de praktijk.

top
Procedurebesluit Buitenschoolse Opvang goedgekeurd

Vrijdag 19 december 2014 werd het Procedurebesluit Buitenschoolse Opvang definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het besluit vind je hier.

top
Toewijzing voor 90 nieuwe plaatsen met inkomenstarief in de groepsopvang in Limburg

Ter uitvoering van het Strategisch Actieprogramma Limburg in het Kwadraat 2013-2019 (SALK) keurde de Vlaamse Regering de overeenkomst goed tussen de Vlaamse Gemeenschap, Kind en Gezin en de provincie Limburg om kinderopvangplaatsen in de provincie Limburg te subsidiëren ter ondersteuning van de tewerkstelling en preventie van kinderarmoede.

Bij een eerste oproep in het voorjaar van 2014 werden al 120 kinderopvangplaatsen met inkomenstarief in de groepsopvang toegekend.

Op 29 september 2014 werd een tweede oproep gelanceerd waarbij er mogelijkheid was tot uitbreiding met 90 bijkomende kinderopvangplaatsen met inkomenstarief in de groepsopvang. Kind en Gezin en de provincie Limburg beslisten recent over de toewijzing van die 90 bijkomende plaatsen met SALK-middelen.  
 
Meer info en de beslissingen

top
VoorZet organiseert provinciale consultatiedagen

Als organisator in de kinderopvang kan je professioneel advies inwinnen en je laten begeleiden door VoorZet, 't Opzet en Unizo. Omdat je vragen soms moeilijk telefonisch of via mail te bespreken zijn, komen ze elke maand langs in je provincie voor een persoonlijk contact. Zowel (pre)starters als organisatoren die al lang(er) bezig zijn, kunnen er terecht op afspraak. De data en locaties vind je hier.

top
Unizo start met nieuwsbrief

Unizo biedt sinds oktober 2014 ondersteuning aan op het vlak van ondernemen in de kinderopvang. Om die ondersteuning kracht bij te zetten, is Unizo gestart met een nieuwsbrief kinderopvang waarin je meer info krijgt over belangrijke items op het vlak van ondernemen. Je verneemt via de nieuwsbrief ook welke acties Unizo plant om de kinderopvang te ondersteunen.

Meer weten

top
VoorZet promoot het meterschap

Via het meterschap wil VoorZet starters in de kinderopvang op een heel andere manier ondersteunen. Het meterschap brengt starters in contact met professionelen die al enkele jaren ervaring hebben in het organiseren van kinderopvang. Zij kennen de kneepjes van het vak en kunnen starters raad geven en helpen om zich in te werken in de job. Ze kunnen hen ook praktische tips geven die je niet op de schoolbanken leert.

Is het meterschap iets voor jou of heb je zelf een meter nodig? Neem dan contact op met VoorZet: info@voorzet.be, of schrijf je in via het formulier.

Meer weten

top
't OpZet helpt je bij het opmaken van documenten

't OpZet werkt als ondersteuner samen met VoorZet, Unizo en de pedagogische en taalondersteunende organisaties. Tegen april 2015 loopt de overgangsperiode af om een aantal van je documenten en procedures in orde te maken. Wil je feedback over de documenten of procedures die je hebt uitgewerkt (bv. huishoudelijk reglement, schriftelijke overeenkomst, crisisprocedure, procedure voor grensoverschrijdend gedrag, procedure voor klachtenbehandeling)? Zit je in de knoei of weet je niet goed hoe je kan starten? Neem contact op met 't OpZet. De medewerkers zetten je graag op weg. Ook voor documenten waarvoor de overgangsperiode nog niet afloopt (bv. start kwaliteitshandboek, risicoanalyse) kan je bij hen terecht.

info@topzet.be

top
Nieuwe regelgeving voor lokale diensteneconomie

Op 19 december keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsbesluit lokale diensteneconomie goed. De doelgroepwerknemers zullen voortaan worden ingeschaald op basis van hun afstand tot de arbeidsmarkt en niet op basis van hun opleidingsniveau en werkloosheidsduur. Bovendien zal er meer aandacht gaan naar de doorstroming naar het reguliere arbeidscircuit.

Voor de kinderopvang (gemandateerde voorzieningen en lokale diensten buurtgerichte kinderopvang) wordt er nog een specifieke regelgeving voorzien. Het vroegere besluit werd verlengd tot 31 december 2014 en is dus in principe niet meer geldig. Er is wel een akkoord om dat besluit nog een jaar te verlengen (dus tot 31 december 2015). Daarna zal een nieuwe regelgeving opgemaakt worden.

Meer weten

top
Opleidingen en infosessies

 • Voorjaarsaanbod 2015 van het Sociaal Fonds 331 staat online
  Het vormingsaanbod en hoe je kan inschrijven vind je hier. De vormingen zijn gratis voor werknemers uit een organisatie die onder het toepassingsgebied van het paritaire comité 331 valt.
 • Opleiding organisatorisch beheer in de kinderopvang bij Syntra
  Wil je als nieuwe organisator in de kinderopvang met meer dan 18 plaatsen starten? Dan heb je in de organisatie één persoon met een attest organisatorisch beheer nodig. Je kan dat attest behalen door een korte opleiding (11 wekelijkse sessies van 4 uur) te volgen bij Syntra.
  Voor het voorjaar van 2015 plant Syntra het volgende aanbod:
 • Ondersteuningstraject Huizen van het Kind
  Heb je de taak om een Huis van het Kind in je gemeente of buurt op te richten? Met een driedaags ondersteuningstraject willen we je de noodzakelijke input geven om concreet aan de slag te gaan. Je wordt ondergedompeld in de centrale thema's en doelstellingen van een Huis van het Kind. Het ondersteuningstraject wordt georganiseerd en aangeboden vanuit een samenwerking tussen EXPOO en VCOK vzw. Het is bedoeld voor initiatiefnemers van startende Huizen van het Kind.
  Data: 27 februari, 12 maart en 27 maart 2015 telkens van 9.30 tot 16.30 uur, Kind en Gezin- Academie.
  Meer weten en inschrijven
top
 
 
 


 
 
 
Sponsors 
 
  Naar de website