Met ziek kind naar consultatiebureau of opvang?

Je kind kan niet naar het consultatiebureau of naar de opvang als hij of zij ziek is: als je kind zich anders gedraagt dan normaal of je kind heeft symptomen die hieronder vermeld staan bij 'niet toegelaten'. 

Toegelaten in consultatiebureau of opvang: 

 • snotneus
 • lichte hoest
 • lichte verkoudheid: neusloop en hoestje zonder koorts
 • gekende chronische hoest (bij hyper-reactieve luchtwegen)
 • chronisch lossere stoelgang of éénmalig waterige stoelgang
 • gulpje teruggeven, braken als gevolg van gekende reflux

 

Niet toegelaten in consultatiebureau of opvang: 

 • rectaal gemeten koorts
 • plots optredende hoest en/of ademhalingsmoeilijkheden
 • plotse verandering van stoelgangspatroon met 2 of meer waterige stoelgangen per dag
 • braken met bloed of herhaaldelijk braken (geen reflux)
 • plotse huiduitslag of blaasjes

Heb je een afspraak bij het consultatiebureau? Bel de Kind en Gezin-Lijn om te verwittigen dat je niet op je afspraak zal zijn. Ze plannen dan zo snel mogelijk een nieuwe afspraak.