Wat als de ouder (of partner) geen naam of voornaam heeft?

Zet een kruis of streepje in het veld waarvoor geen informatie is. Je kan het veld niet blanco laten.