Een ouder vraagt te laat een herberekening aan bij een vervallen attest inkomenstarief. Hoe ga ik hiermee om?

Als opvang maak je dan een attest met het maximumtarief aan wegens het nalaten van een herberekening. 

Is de termijn voor het aanvragen met terugwerkende kracht overschreden, dan vraag je aan de Kind en Gezin-Lijn om een attest aan te maken. De aanvraag gebeurt met de inkomsten en gezinssamenstelling op de datum van de berekening. 

  • Als het vorige attest geldig was in het lopende jaar, dan worden de start- en einddata aangepast zodat ze op elkaar aansluiten.
  • Als het vorige attest van het vorige jaar dateert en er voor de volledige periode een attest nodig is, dan:
    • wordt er eerst een vervolgattest aangemaakt voor het vorige jaar,
    • wordt dit attest geïndexeerd,
    • wordt er indien nodig op het geïndexeerde attest een herberekening uitgevoerd.