Wat wordt bedoeld met een kind dat nog niet naar de kleuterschool gaat?

Het kind is schoolgaand zodra het is ingeschreven in een school, er gaat wennen of een dag of een halve dag naar school.
Als het kind voldoende aanwezig is in de school, krijgt het kind de kleutertoeslag tot en met het 4 jaar is. De school moet erkend zijn door de Vlaamse of de Franse Gemeenschap ofwel een buitenlandse school zijn.