Als het terug voltijds naar de opvang komt, heeft dit kind terug recht op de kinderopvangtoeslag?

Dit kan, maar gebeurt niet automatisch. De ouder moet dit aantonen bij zijn uitbetaler. De uitbetaler doet hiervoor een manuele aanpassing.