Krijgt een ouder kinderopvangtoeslag als de facturen worden betaald door de VDAB/OCMW of een schuldbemiddelaar?

Ja. De ouder behoudt zijn recht op de kinderopvangtoeslag.