Een ouder heeft een opvangdag betaald maar het kind is ziek. Krijgt hij of zij voor die dag kinderopvangtoeslag?

Neen. Het kind moet aanwezig zijn om de kinderopvangtoeslag te krijgen.