Krijgt een ouder de kinderopvangtoeslag als hij of zij een vrije prijs betaalt in een opvang met inkomenstarief?

Voorbeelden

  • wendagen waarvoor geen inkomenstarief wordt betaald
  • kinderen van de onthaalouder, want deze kinderen mogen niet worden opgevangen aan het inkomenstarief
  • kinderen van familieleden tot de vierde graad waarvoor de opvang een ander tarief vraagt dan het inkomenstarief

Neen. De ouder heeft geen recht op de kinderopvangtoeslag. De regelgeving Groeipakket bepaalt dat een ouder recht heeft op een kinderopvangtoeslag als het kind gebruik maakt van een vergunde opvangplaats waarbij de organisator niet werkt met inkomenstarief. De ouder betaalt voor dit kind geen inkomenstarief maar het kind wordt wel opgevangen op een plaats waar gewerkt wordt met inkomenstarief. Deze opvang is bovendien goedkoop of gratis, dus is het niet verantwoord om een kinderopvangtoeslag te krijgen.