Kan de opvang een attest voor het toedienen van geneesmiddelen vragen?

In het huishoudelijk reglement van je opvang kan je lezen wat je opvang doet bij koorts of ziekte. De opvang gaat voorzichtig om met het toedienen van geneesmiddelen. Geneesmiddelen dien je best zo veel mogelijk thuis toe.

Meer info over medicatie in de opvang vind je hier.