Wat als de consultatiebureau-arts zich niet voorbereidt op de mentorzitting?

Wat als de (her-)startende consultatiebureau-arts zich niet (voldoende) heeft voorbereid op de eerste mentorzitting?

Er wordt dan beslist om de tweede mentorzitting naar een latere datum te verschuiven. Wanneer de consultatiebureau-arts ook dan nog onvoldoende is voorbereid, wordt contact opgenomen met de aan hem of haar toegewezen adviserend arts.