Moet ik een uittreksel uit het strafregister bij mijn bevolkingsdienst opvragen? 

Neen. Je verklaart bij je erkenningsaanvraag dat je dit kan voorleggen wanneer Opgroeien dit vraagt.