Krijg ik thuis ook een notebook van Opgroeien ter beschikking? 

Neen. Je moet zelf een notebook hebben.