Info voor noodsituaties

  • Vul de lijst met noodnummers in en hang dit zichtbaar op verschillende plaatsen in de opvang.
  • Denk op voorhand ook na over de boodschap die je wil brengen aan nooddiensten en vul dit ook aan op het document met de noodnummers, bv. het adres.

Noodnummers

Evacuatieplannen

Interventiedossier

Affiche basisreanimatie bij kinderen

Zorg ook voor deze documenten binnen handbereik

  • Aanwezigheidsregister
  • Inlichtingfiches van de kinderen
  • Crisisprocedures