Kwaliteitshandboek

Een organisator die meer dan 18 opvangplaatsen aanbiedt, heeft een kwaliteitshandboek nodig. Daarin beschrijf je welke kwaliteit je zal bieden en hoe je dit zal realiseren. Het kwaliteitshandboek bevat 3 delen: het kwaliteitsbeleid, het kwaliteitsmanagementsysteem en kwaliteitsverbetering.

Ga snel naar

  Hulp nodig bij de opmaak van je kwaliteitshandboek?

  Mentes kan jou begeleiden voor de opmaak van je kwaliteitshandboek.

  Kwaliteitsbeleid

  In je kwaliteitsbeleid beschrijf je wat kwaliteitsvolle opvang voor jouw opvang en hoe je dit wil bereiken. Het kwaliteitsbeleid bestaat minstens uit:

  Wist je dat?

  Het kwaliteitsbeleid moet je klaar hebben zodra je start.

  Kwaliteitsmanagementsysteem

  In het kwaliteitsmanagementsysteem verduidelijk je hoe je organisatie werkt. Hierdoor weet elke medewerker wat van hem verwacht wordt. Door te beschrijven wat iedereen doet, kan je de kwaliteit van je opvang beter beheersen en sturen.

  Je kwaliteitsmanagementsysteem bevat:

  Wist je dat?

  Voor het kwaliteitsmanagementsysteem heb je vanaf de datum van vergunning 2 jaar de tijd.

  Kwaliteitsverbetering

  Een werking blijft kwaliteitsvol als je op regelmatige basis de kwaliteit onderzoekt en in vraag stelt.

  Je verzamelt de resultaten van de evaluaties:

  Deze resultaten tonen je wat goed gaat in de opvang en wat beter kan. Een verbeteractie bestaat uit:

  1. een doel
  2. een stappenplan
  3. een evaluatie
  Wist je dat?

  Voor de kwaliteitsverbetering heb je vanaf de datum van vergunning 2 jaar de tijd.