Actielijsten risicoanalyse

Deze handige actielijsten helpen de risico's in je opvang in kaart brengen. Ze zijn gebaseerd op de meest voorkomende risico's en meldingen van ongevallen in de opvang aan Opgroeien. Je kan ze vrijblijvend gebruiken.

Tips bij het gebruik van actielijsten

  • Bekijk de actielijsten voor alle ruimtes waar de kinderen kunnen komen.
  • Een ruimte kan van functie veranderen. Vb. de keuken wordt gebruikt voor een knutselactiviteit. De risico’s kunnen dan ook veranderen.
  • Bekijk je ook de ruimtes waar geen kinderen verblijven? Er kunnen toch risico’s zijn vb. in de garage waar je dagelijks doorloopt met de kinderen om naar buiten te gaan. 
  • Gebruik de actielijst toezicht en handelingen voor alle ruimtes en activiteiten. Want naast een veilige omgeving en materiaal is ook toezicht en veilig gebruik van het materiaal belangrijk. Vb. je hebt een veilig traphekje, maar als je dit niet goed sluit is dit een risico. 
Meer ogen geven een bredere kijk

Betrek anderen als je jouw risicoanalyse doet, je krijgt een bredere kijk en vindt meer oplossingen. Bespreek de risico's met medewerkers en ouders. Dit zal een positieve invloed hebben op hun alertheid.