Wel of niet naar de opvang?

Een ziek kind hoort niet thuis in de kinderopvang. Je kind voelt zich niet lekker en wordt best verzorgd in een rustige en vertrouwde omgeving. Door het uit de opvang te houden, wordt de andere kinderen minder snel ziek.
 

Ga snel naar

  Wanneer weigert de opvang een ziek kind?

  •    te ziek om deel te nemen aan de normale activiteiten
  •    veel zorg nodig waardoor de andere kinderen te weinig aandacht krijgen
  •    een besmettelijke ziekte uit deze lijst
  •    symptomen die niet toegelaten zijn.

  Toegelaten symtomen Niet toegelaten symptomen
  snotneusje  Rectaal gemeten koorts (> 38°C)
  Lichte hoest Plots optredende hoest
  en/of ademhalingsmoeilijkheden
  Lichte verkoudheid :
  neusloop en hoestje zonder koorts
   
  Gekende chronische hoest
  (bij hyper-reactieve luchtwegen)
   
  Chronisch lossere stoelgang
  of éénmalig waterige  stoelgang
   
  Plotse verandering van stoelgangspatroon
  met 2 of meer waterige stoelgangen per dag
   
  Gulpje teruggeven,
  braken als gevolg van gekende reflux    
  Braken met bloed of herhaaldelijk braken
  (geen reflux)
    Plotse huiduitslag of blaasjes


  Terug naar de opvang!

  Zijn de symptomen weg? En heeft je kind al 24 uur geen koorts (>38°C)? Dan is je kind terug welkom in de opvang! Heeft je kind medicatie nodig? Lees hoe de opvang omgaat met medicatie.