Tekenen

Tekenen is vaak een toevallige ontdekking. Een kind merkt dat er iets op het papier achterblijft als het met een potlood zwaaibewegingen maakt. Het met opzet ‘krassen’ begint. Een kind beleeft plezier aan het maken van ritmische bewegingen en het tevoorschijn toveren van lijnen die er voordien nog niet waren.

Meestal begint een kind met het maken van horizontale krassen. Pas daarna begint het verticale krassen op en neer te maken en daarna tekent het krassen in het rond.

Geleidelijk worden de bewegingen beheerster: de krassen worden ‘krabbels’.

Als een kind 3 is, worden er figuren zichtbaar: een losse lijn, een recht kruis, een cirkel, een vierkant, een driehoek en een schuin kruis. Uiteraard zijn deze figuren niet perfect, maar ze zijn wel duidelijk herkenbaar.

Er volgt een geweldige ontdekking: een kind ziet dat wat het heeft getekend lijkt op iets wat het kent. Vrijwel altijd wordt eerst de cirkel herkend: die lijkt op een gezicht of op de zon. Een kind gaat pas achteraf noemen wat het getekend heeft. Vooraf heeft het nog niets in zijn hoofd.

Het eerste wat een kind bewust gaat tekenen is een mens (vanaf 5 jaar). Het menselijk gezicht is het duidelijkst, omdat dat het belangrijkste is voor een kind. De armen en benen tekent het  rechtstreeks aan het hoofd. Zulke tekeningen worden ‘kopvoeters’ genoemd.

YouTube 18-24 Maanden Fijne Motoriek
24-36 Maanden Fijne Motoriek