Van liggen tot lopen

'Weet je nog... die eerste keer?' uit Kind en Gezin Magazine - Kruiper 


Een kind is in volle ontwikkeling. Plots kan het dingen die het daarvoor niet kon. Dat vraagt extra waakzaamheid. Het kind wil immers alles verkennen en kent nog geen gevaren. Wees alert op het voorkomen van ongevallen.

Ongerust?
Het gebeurt dat een kind vergeleken wordt met andere kinderen (bv. broers of zussen). Sommige verschillen kunnen verontrustend zijn. Bespreek je ongerustheid met de behandelend arts of verpleegkundige. Zij bekijken of er al dan niet problemen zijn.

De begeleider in de kinderopvang zal eerst de ouders aanspreken als hij zich zorgen maakt over een kind.