Illustratie bij ontwikkeling, naar school

Naar school

  • Een kind mag naar school na een schoolvakantie als het 2 jaar en 6 maanden geworden is. Het zal dan beginnen in de ‘peuterklas’.
  • In september van het jaar waarin het kind 3 wordt, gaat het naar de eerste kleuterklas.

Elk kind heeft zijn eigen tempo. Het is belangrijk zijn ontwikkelingsniveau te respecteren en in te schatten of het de stap naar de kleuterschool al kan zetten. De meeste kinderen zijn klaar voor de kleuterschool op de leeftijd van 2,5 à 3 jaar.

Volgende vragen kunnen helpen bij deze inschatting:

  • Kan het kind al een aantal uren zonder zijn ouders?
  • Begrijpt het kind dat het straks weer opgehaald wordt?
  • Is het kind voldoende taalvaardig om zich verstaanbaar uit te drukken?
  • Begrijpt het kind korte opdrachten?
  • Begrijpt het kind andere volwassenen als die hem iets vertellen of vragen?
  • Kan het kind zelfstandig eten en zijn jas aan- en uittrekken?

Bij vragen kunnen de ouders, eventueel in overleg met de kleuterjuf of de verpleegkundige, beslissen om de stap geleidelijk te zetten of nog wat uit te stellen. Heeft een kind op een bepaald vlak nog wat tijd nodig, dan betekent dit niet dat het niet naar school zou kunnen gaan. Het hangt vaak af van de school en haar mogelijkheden of dat een belemmering vormt of niet. Wanneer de klassen bv. heel groot zijn, zal de juf misschien te weinig tijd hebben om met bepaalde kinderen extra bezig te zijn. Een gesprek met de school kan verheldering brengen.

'De schoolkieswijzer' is een handige vragenlijst om te toetsen welke school voldoet aan de criteria die de ouders belangrijk vinden.

Naar school