Eerste schooldag


Tips

 • Vertel de gewoonten en afspraken van school aan het kind. Het is makkelijker als het kind weet waar het aan toe zal zijn.
 • Blijf zelf zo ontspannen mogelijk. Neem vastberaden afscheid. Zeg aan het kindje dat het wordt afgehaald en vertel ook wie het aan de schoolpoort mag verwachten.
 • Geef een kind zijn lievelingsknuffel mee om op moeilijke momenten troost te brengen. Vraag op voorhand of dit mag op school.
 • Geef een reservebroekje mee voor het geval er een 'ongelukje' gebeurt.
 • Maak duidelijke afspraken over de buitenschoolse opvang. 
 • Soms is het raadzaam om bij een bepaalde gebeurtenis (nieuw broertje of zusje, ziekte, overlijden, ...) de eerste schooldag nog even uit te stellen, anders krijgt een kind te veel emoties tegelijk te verwerken.

Voorbereiden op de eerste schooldag

Sommige kinderen maken de overgang naar school vlot, anderen hebben wat meer moeite. Dit hangt af van kind tot kind. Het zal in elk geval moeten wennen aan de nieuwe gezichten en de nieuwe omgeving. Is het kind al vertrouwd met een opvangvoorziening, dan kan dit de overgang naar de kleuterschool vergemakkelijken.

Stimuleer een kind door het de stap naar de kleuterschool te laten ervaren als een stap naar het ‘groter worden’. Het zal trots zijn en meer moed hebben om te gaan.

Tips

 • Laat het kind al eens enkele uren bij familie of vrienden. Zo leert het vertrouwen te krijgen en te geloven dat een ouder altijd terugkomt.
 • Neem het kind mee bij het ophalen van zijn broer of zus aan de schoolpoort.
 • Probeer op voorhand met het kind een bezoekje te brengen aan de kleuterschool.
 • Vertel aan de kleuterleid(st)er over het karakter van het kind, dat zal de aanpassing bevorderen.
 • Lees met het kindje een leuk boekje over de eerste schooldag.
 • Zorg ervoor dat het kind voldoende nachtrust krijgt en dat het eventueel een middagdutje kan doen.
 • Ga samen een schooltasje kopen.

Terug thuis

De kans is groot dat een kind moe en prikkelbaar thuiskomt van school, vooral de eerste dagen. Soms zal het minder eetlust hebben of slecht inslapen.

Tips

 • Laat het kind even tot rust komen. Probeer wat extra tijd vrij te maken voor een rustige activiteit zoals tekenen, voorlezen, ...
 • Overstelp het kind niet met vragen. Verlang niet dat het alles tot in detail vertelt. Een kind van 3 kan dat nog niet.
 • Probeer zo veel mogelijk aandacht te hebben voor het nieuwe schoolgangertje.
 • De meeste problemen gaan vanzelf over. Praat bij ongerustheid met de kleuterleid(st)er. Een goed gesprek kan veel problemen oplossen.
 • Neem contact op met het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding) als het kind ernstige problemen heeft of als de problemen blijven duren.