Naar het CLB

Contacteer de kleuterleidster en/of het CLB bij vragen of twijfels, als het kind:

 • niet goed hoort of ziet
 • te weinig, te veel of ongezond eet
 • zich trager ontwikkelt dan andere kinderen
 • zich moeilijk kan concentreren
 • overbeweeglijk is
 • gepest wordt
 • niet naar school wil
 • zich ‘lastig’ gedraagt
 • slecht slaapt

Bij een CLB-medewerker worden vragen en problemen in vertrouwen besproken. In het CLB werkt een team van artsen en verpleegkundigen, psychologen, pedagogen, maatschappelijk assistenten, ...

Het CLB probeert ouders en school bij te staan en te ondersteunen. Het CLB werkt nauw samen met de school, maar is toch onafhankelijk. Dit betekent dat de informatie op eenvoudig verzoek niet doorgaat naar de school.
Het kind krijgt er een medisch onderzoek in de eerste en tweede kleuterklas, waar het o.a. de aanbevolen vaccinaties gratis krijgt. Dat kan evengoed bij de huis- of kinderarts.

Contacteer het CLB :

 • via de kleuterleidster, de (zorg-)leerkracht of de schooldirectie.
 • op het moment dat de CLB-medewerker op school aanwezig is.
 • telefonisch of door langs te komen (de contactgegevens van het CLB krijg je bij de inschrijving).
 • via de website van het CLB 

Het CLB werkt gratis.