Gehechtheid

In de meeste gezinnen is de moeder de eerste figuur aan wie de baby zich hecht. Ook de vader speelt een belangrijke rol. Als een baby vaak wordt verzorgd door anderen, zal hij zich ook aan deze personen hechten. Als een kind naar de opvang gaat, zal het zich hechten aan de begeleider. Een kind kan zich dus aan meerdere personen tegelijk hechten. Toch bestaat meestal een voorkeur voor 1 of 2 personen en zal het kind heel sterk reageren wanneer één van deze personen tijdelijk of permanent wegvalt.

Het hechtingsgedrag van een baby is het meest duidelijk als hij bang, moe of ziek is en nood heeft aan troost, zorg en geruststelling.

Een kind dat veilig gehecht is, zal de nabijheid van deze vertrouwenspersoon zoeken in een stresserende situatie en van daaruit op ontdekking gaan in zijn omgeving.