Overstap van thuis naar de kinderopvang

 • Hou rekening met de gewoonten van het kind thuis. Leer daarom als opvangvoorziening, de nieuwe kinderen en hun ouders al voor de start van de opvang goed kennen. Ideaal is om ze vooraf al een paar keren te laten komen.
 • Ouders voelen zich wat meer thuis als ze jouw opvang (opvangruimtes, aanpak,...) op voorhand al wat kennen en er vanaf het begin duidelijke afspraken gemaakt zijn.
 • Geef het kind en de ouders voldoende de kans om zich aan te passen. De ene persoon heeft in nieuwe situaties meer tijd en aandacht nodig dan de andere.
 • Als het kind heel weinig komt en zich niet kan aanpassen, kan je tijdelijk een periode inlassen waarin het meer komt, zodat het jou en de kinderen beter leert kennen.
 • Ook al vervang je iemand, probeer toch het kind en de ouders even op voorhand te zien, al is het de avond ervoor of bij de ouders thuis. Vraag naar de gewoonten van de kinderbegeleider die jij vervangt.
 • Door een kind aan de opvang te doen wennen en extra toezicht tijdens de eerste opvangdagen te voorzien, kan het risico op wiegendood worden verminderd.

Omgaan met scheidingsangst

 • Maak van de kinderopvang een vertrouwde plaats.
 • Of het kind en de ouders zich thuis voelen, hangt soms af van kleine dingen: eigen spulletjes van het kind in de opvang, een vriendelijk woord, een kopje koffie voor de ouders, ... Personen uit andere culturen die een andere taal spreken, vinden het prettig als ze hierover iets terugvinden in het interieur, zoals bv. etnische stoffen, enkele teksten in hun taal, foto’s, ...
 • Verwelkom het kind en zijn ouders. Vermijd te veel werk tijdens de breng- en haalmomenten, zodat je even de tijd hebt.
 • Laat de ouders duidelijk zeggen aan hun kind dat ze weggaan en dat ze het weer komen halen.
 • Afscheid nemen duurt best niet te lang.
 • Je kan samen met het kind de ouder uitzwaaien.
 • Neem de angsten van het kind ernstig.
 • Moedig zijn streven naar zelfstandigheid aan. Dit verstevigt het gevoel van veiligheid en gehechtheid.
 • Knuffeldieren of knuffeldoekjes kunnen de scheiding overbruggen. Die vervangen even de afwezige vertrouwenspersonen.
 • Ruim voor het afhaalmoment samen met de kinderen op en leg hun jassen en schoenen klaar.
Bekijk ook ...