Ontwikkeling stimuleren

Stimuleer de ontwikkeling van een kind spelenderwijs.

Enkele aandachtspunten:

  • Hou rekening met het tempo van een kind en forceer niet.

  • Een kind laat zelf zien waar het aan toe is. Door goed naar een kind te kijken, is het duidelijk of het op dat moment wil  praten,  rechtop gaan staan, kleur onderscheiden, … Bied daarom tijdens het spelen gepast speelgoed aan en geef een kind ruimte.

  • Moedig een kind aan en wees trots om wat het probeert of kan. Applaus en aandacht zorgen ervoor dat een kind net iets langer probeert of volhoudt. Een knuffel of lieve opmerking doet het zelfvertrouwen van een kind groeien.

  • Een kind in volle ontwikkeling kan plots dingen die het daarvoor niet kon. De nieuwe mogelijkheden vragen extra waakzaamheid en andere manieren om de omgeving van het kind veilig te houden.

  • Een kind stimuleren is iets wat tijd vraagt. Het gebeurt door samen dingen te doen: praten terwijl het in bad zit, het kind even op zijn buik leggen bij het omkleden, samen bouwen met blokken, het een lepel geven zodat het zelfstandig leert eten, …