De ontwikkeling van het zelfbeeld

Om tot dit ik-besef te komen, maakt de baby gebruik van de beelden die anderen over hem vormen. Het is pas tussen 13 en 24 maanden dat een baby tot het besef komt dat hij een persoontje op zichzelf is.

  • Het weet dat het iets kan en wil.
  • Het kan zich verantwoordelijk voelen voor iets.
  • Het kan zich los zien van de anderen. Hierdoor kan het meer en meer kijken naar anderen en zien wat anderen voelen.

De omgeving heeft een grote invloed op de evolutie van het zelfbeeld van een kind. Bv. hoe het kind wordt aangesproken, welke aandacht het kind krijgt, …

Er bestaat een klassiek testje om na te gaan of een peuter al zelfbesef heeft. Maak het neusje van het kind rood. Het kind dat in de spiegel kijkt en zijn eigen neus betast, beseft dat het zelf het spiegelbeeld is.