Kunnen meeleven met anderen

2 fases:

  • meevoelen: een kind kan zich al van jongs af aan gevoelsmatig inleven in andere mensen. Op 15 maanden kan een baby naar zijn verdrietige mama toelopen en haar troosten met lieve woordjes. Dit soort meeleven neemt toe vanaf ong. 2 jaar. Een kind reageert 'meevoelend’ omdat het nog geen onderscheid maakt tussen zichzelf en anderen. Maakt een ander iets mee wat het kind zelf ook heeft meegemaakt, is het alsof het opnieuw gebeurt. Eigenlijk is dit dus een heel egocentrische manier van meeleven.
  • meeleven: pas als een kind beseft dat een ander echt een ander is, kan er sprake zijn van meeleven in de altruïstische, onbaatzuchtige betekenis. Dit besef neemt toe vanaf 3 jaar.