Nabootsen

Talloze vaardigheden, manieren, woorden en gebaren leert een kind door anderen na te doen. Zo kleedt het een pop op dezelfde manier aan zoals mama bij het kind doet. De verzorgers spelen de hoofdrol in dit proces. Wat zij doen, is daarbij veel belangrijker dan wat ze zeggen.

Een kind gaat zich in grote mate identificeren met zijn ouder(s). Daarbij is het overnemen van de typische moeder- of vaderrol een belangrijk aspect.

Later zijn ook leeftijdsgenoten, juf, meester,… voorbeelden bij het nabootsen.