Het belang van taal

Taalontwikkeling is ook een essentieel onderdeel van de algemene ontwikkeling van het kind:

  • Taal is een communicatiemiddel: door te spreken, denken, fantaseren, … komt een kind in contact met zijn omgeving en kan het ‘met woorden’ verstaanbaar maken hoe het de dingen om zich heen beleeft.
  • Taal oefent een invloed uit op het denken van het kind en omgekeerd. Taal is een soort filter voor de werkelijkheid. Het helpt om indrukken te verwerken en te interpreteren.
  • Taal helpt ook om het zelfbesef en de identiteit te doen groeien. Het woord ‘ik’ krijgt stap voor stap betekenis.
  • Ten slotte is taal ook een belangrijk hulpmiddel voor de sociale ontwikkeling. Het ondersteunt om tot een groep te kunnen behoren en in een groep te kunnen functioneren.