Fasen in taalontwikkeling


De ideale leeftijd

Een kind heeft periodes waar het extra open staat voor taal, onder invloed van familie en andere opvoeders. De eerste 3 jaren zijn heel belangrijk voor de taalvaardigheid in het hele verdere leven.

Op eigen tempo

Het tempo om taal te leren, verschilt sterk van kind tot kind. Sommige kinderen zullen pas hun eerste woordjes spreken op 2 jaar. Anderen doen dit al op eenjarige leeftijd. De taalontwikkeling van kinderen verloopt ook grillig en is heel beïnvloedbaar.

De grote ontwikkelingsfasen in de ontwikkeling van taal:

 • de voortalige fase: van comfortgeluidjes naar brabbelen
 • de vroegtalige fase: van eenwoordzinnen naar tweewoordzinnen
 • de differentiatiefase: langere en complexere zinnen, uitspraak verfijnen, explosie woordenschat, uitbreiding van communicatieve functie van taal met niet-talige communicatie
 • de voltooiingsfase

Taalontwikkeling bij baby's

 • Een baby communiceert door te huilen.
 • De eerste glimlach verschijnt als de baby 6 à 8 weken is.
 • Rond 2 maanden maakt de baby comfortgeluidjes als teken van welbehagen. Nadien wordt dit een spelletje, waarbij de baby gedeelten van tong en mond laat meebewegen en gaat tateren. Hierdoor ontstaan nieuwe klanken zoals rrrrr en gggg. Het kind probeert van alles uit: verschillende toonhoogtes, roepen, grommen, krijsen, fluisteren, …
 • Een kind gaat brabbelen in een opeenvolging van dezelfde lettergrepen: ‘da-da-da’, ‘ma-ma-ma’,… In het begin doet het dat nog niet taalspecifiek. ‘Ma-ma-ma’ is wereldwijd te horen. Pas geleidelijk aan vallen de klanken af die het kind nooit in zijn omgeving hoort spreken en gebruikt het kind enkel nog klanken die in de moedertaal voorkomen.

Taalontwikkeling bij peuters

 • Rond 1 jaar kan een kind kan al hele verhalen vertellen vol onbegrijpelijke woorden, maar wel in de juiste intonatie. Dit is ‘sociaal brabbelen’.
 • Sommige kinderen leren nu hun eerste woordjes. 
 • Een kind begrijpt meer woordjes, dan het zelf al kan spreken.
 • De eerste twee-woordzinnen worden gemiddeld rond de leeftijd van 18 maanden gebruikt. Dit gaat meestal gepaard met een ware woordenschatexplosie van 50 naar 600 woorden in 2 jaar.
 • In deze fase wordt een kind zich bewust dat alles een naam heeft. Het kind gebruikt langere en complexere zinnen. De uitspraak van woorden, zinsbouw, woordvorming,... wordt nadien verfijnd. De woordenschat neemt exponentieel toe. Het kind vraagt en vertelt veel.
0-2 Maanden Comm Taal
2-4 Maanden Comm Taal
6-8 Maanden Comm Taal
8-12 Maanden Comm Taal
12-18 Maanden Comm Taal
18-24 Maanden Comm Taal
24-36 Maanden Comm Taal