Meertalig opvoeden in het gezin

Ouders die het Nederlands niet als thuistaal hebben, hebben vaak allerlei vragen:

 • Zal mijn kind het goed doen op school als we thuis een andere taal spreken?
 • Is het mogelijk om meer dan één taal te spreken thuis?
 • Kunnen we niet beter voor het Nederlands als thuistaal kiezen, ook al spreken we het zelf niet zo goed?

Een taalkeuze maken is soms niet gemakkelijk voor ouders. Er kunnen allerlei factoren een rol spelen bij die keuze:

 • In welke taal communiceren we zelf het natuurlijkst?
 • Welke taal spreken we het liefst?
 • Welke ta(a)l(en) heeft ons kind nodig om te communiceren met familieleden?
 • Welke ta(a)l(en) heeft het kind nodig om z’n roots niet te verliezen?
 • Welke talen geven het kind de meeste mogelijkheden (nu en later), op persoonlijk maar ook op sociaal of maatschappelijk vlak?

Het doorgeven van de moedertaal is belangrijk voor de relatie tussen ouders en kind. Daarnaast is taal een deel van identiteit. Daarom is het belangrijk dat ouders vrij kunnen kiezen welke taal ze zullen spreken met hun kind.

Tips voor ouders die voor een taalkeuze staan:

 • Spreek met je kind de taal waarin je zelf voelt, denkt en die je het best kunt.
 • Denk na over hoe je je kind de verschillende talen zal aanbieden. Duidelijkheid is voor je kind belangrijk, bv. ‘met de ene ouder spreek ik altijd Turks, met de andere Nederlands’ of ‘thuis spreken we Frans, in de kinderopvang spreken we Nederlands en met oma en opa spreken we Turks.’
 • Blijf best bij de taalkeuze die je gemaakt hebt.
 • Wees positief tegenover alle talen waarmee het kind geconfronteerd wordt. Ga positief om als het kind in een andere taal dan de thuistaal spreekt, bv: ‘Wow! Ken je al zoveel woordjes in het Nederlands? Leer mij ook eens eentje.’
 • Het kind krijgt een positief signaal als de ouder bereid is om zelf de taal te leren waarin het kind veel tijd doorbrengt, bv. in de kinderopvang, maar ook later op school. Dat toont aan dat ook die taal belangrijk is.
 • Een rijke thuistaal is belangrijk. Praat veel met de kinderen, stel vragen, speel, lach, zing,… in welke taal dan ook. Een stevige basis in de thuistaal is bovendien cruciaal in het verwerven van een tweede taal.