Meertalige kinderen ondersteunen

Tips om het tweedetaalverwervingsproces positief te benaderen

 • Veel kinderen gaan door een stille of non-verbale periode: ze nemen de nieuwe taal op, verwerken ze en beginnen ze te begrijpen. Gun hen die tijd.
 • Daarna gaan ze individuele woorden en uitdrukkingen beginnen gebruiken in de tweede taal door te imiteren en experimenteren met taal. Ga hier positief op in en moedig hen aan.
 • Weet dat bij het leren van een tweede taal de thuistaal geen drempel vormt maar de basis is waarop gebouwd wordt.
 • Observeer meertalige kinderen in hun welbevinden, betrokkenheid en taalontwikkelingsproces, en wees geduldig.
 • Dwing kinderen niet tot spreken, maar blijf wel tegen ze praten (ondersteund door gebaren, prenten, voorwerpen, eventueel woordjes in de thuistaal) en ga positief in op elke poging tot communicatie (non-verbaal en verbaal, zowel in de thuistaal als in het Nederlands).

Meertalige kinderen in de kinderopvang ondersteunen

Als begeleider in de kinderopvang kom je met verschillende talen en culturen in contact. Ook hier is een positieve houding naar de ta(a)l(en) die kinderen binnen brengen een must. Interesse voor de thuistaal en cultuur helpt het kind zich goed te voelen in de kinderopvang. Kennis van het verwervingsproces van een tweede taal is nodig om meertalige kinderen goed te kunnen op volgen, te ondersteunen en ook te stimuleren in de verwerving van het Nederlands.

Tips om verschillende talen te waarderen en te gebruiken

 • Plan het gebruik van andere talen dan het Nederlands in de kinderopvang. Zo kunnen meertalige begeleiders/ouders activiteiten organiseren waarbij de thuistaal van het kind gebruikt wordt, bv. het vertellen van een verhaal, het zingen van een liedje, of het meespelen en daarbij in de eigen taal te ondersteunen (bv. door extra uitleg te geven).
 • Vraag enkele sleutelwoorden in de thuistaal van het kind: hallo, toilet, drinken, eten, tot ziens, … (schrijf die woorden uit zoals ze uitgesproken worden en deel ze met collega’s).
 • Maak meertalige labels voor de ruimte: tafel, kast, toilet, …
 • Zorg dat meertalige materialen zoals (digitale) prentenboeken en cd’s binnen handbereik zijn.
 • Moedig ook (ouders van) het kind aan cd’s en dvd’s mee te brengen waarop andere talen te horen zijn.
 • Moedig het meertalige kind aan om zijn liedjes en rijmpjes te delen in zijn thuistaal.
 • Zorg voor de zichtbaarheid van de thuistaal van het kind. Bv. vraag de ouders om lege verpakkingen van voedingsmiddelen of magazines mee te brengen. Door deze in de speelruimte te plaatsen, bv. bij het winkeltje spelen, erken je andere talen. Het komt de verdere taalontwikkeling van het kind ten goede.